Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Dricksvattenledningar spolas med luft och vatten

För att få bukt med missfärgat vatten som förekommer i Perstorp har NSVA beslutat om spolning av dricksvattenledningarna under perioden 31 oktober till 22 december.
Spolningen genomförs med luft och vatten vilket har en bättre effekt än traditionell brandpostspolning.

Spolning av vatten med NSVA:s logotyp och nedre högra hörnet

Dricksvattenledningarna i Perstorp spolas under perioden 31 oktober till 22 december med förhoppningen att problemen med missfärgat vatten ska lösas. Spolningen utförs av Rensman AB på uppdrag av NSVA.

Tidigare i år genomfördes en traditionell brandpostspolning som inte räckte för att bli av med missfärgningarna. Nu utförs istället en luft-vattenspolning där tryckluft leds in i ledningarna och blandas med vattnet. Det skapar en ökad turbulens som drar med sig avlagringar av bland annat järn och mangan från ledningarnas insida.
Spolningen utförs av Rensman AB på uppdrag av NSVA.

- Vi har arbetat metodiskt för att försöka bli av med det missfärgade vattnet i Perstorp. Nu växlar vi upp och gör en luft-vattenspolning i stora delar av Perstorp, förhoppningsvis ser vi ett bättre resultat den här gången, säger Dejan Tucakov, gruppchef på avdelning Rörnät.

Luft-vattenspolning är en mer effektiv metod än traditionell brandpostspolning. Men metoden ger också upphov till större mängder missfärgat vatten och avlagringar som spolas ut under tiden spolningen pågår.

Tidplan

Luft-vattenspolningen pågår 31 oktober-22 december mellan klockan 08:00-18:00 och görs i etapper. Eftersom tidplanen kan komma att justeras efterhand, kan NSVA inte säga på förhand när ett visst område berörs. Kunder får information i brevlådan tre dagar innan spolning sker i aktuellt område.

Så påverkas kunder

Luft i ledningar och kraftigt missfärgat vatten kan förekomma. Vattnet får därför inte användas i det område där spolningen pågår. Missfärgat vatten är inte farligt, men om vattnet används under tiden arbetet pågår, kan det leda till igensättning av filter och ventiler. Starkt missfärgat vatten ska inte drickas eller användas till matlagning, det kan också orsaka skador på tvättmaskiner och diskmaskiner.

Spolningen sker i etapper där aktuell ledningsträcka stängs av från omgivande ledningsnät. Det görs för att så långt det är möjligt minimera påverkan hos kund. Men eftersom en del av anordningarna på ledningsnätet är gamla, finns det risk för att missfärgat vatten tar sig utanför det område där spolning pågår. Spolningarna kan därför komma att påverka även utanför det berörda området.

Råd till kunder

Innan spolningen
Tappa upp vatten för eget behov innan arbetet påbörjas. Toalettstolen kan spolas med en hink vatten.

Under tiden för spolning
Den tid kunder berörs direkt av spolningen är det viktigt att stänga den kran/ventil som sitter före vattenmätaren. Det är för att säkerställa att vattenkranar inte öppnas eller att det spolas i toalettstolen under tiden arbetet pågår.

Efter spolningen
Efter avslutat arbete kan luft och missfärgat vatten finnas kvar i servisledning. Därför bör kallvattenkranen närmast inkommande vattenledning öppnas försiktigt så att eventuell luft släpps ut.
Spola därefter i samtliga kranar, en efter en, tills vattnet är klart innan du använder det. Vittvätt bör undvikas omedelbart efter att arbetet är avslutat. Efter arbetet bör även kransilarna rengöras.

Mer information om spolningen finns på www.nsva.se/driftinfo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt NSVA:

Kundservice
Öppet: Vardagar klockan 8.00-16.30
Telefon 010-490 97 00
E-post: kundservice@nsva.se
Webbplats: www.nsva.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: