Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Information gällande före detta kemtvätt

En före detta kemtvätt vid Stockholmsvägen har orsakat en klorerad förorening i jord och berg.
Eftersom det inte finns någon ansvarig har Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) med hjälp av bidrag från Naturvårdsverket genomfört undersökningar på platsen.

Grön vattenpump av gammaldags modell.

2023 gör SGU nya undersökningar och provtagningar av framför allt grundvatten inom aktuellt området. Undersökningarna fokuserar på att få mer information kring hur spridningen av grundvatten och därigenom föroreningar ser ut.

Klorerade lösningsmedel sprids lätt i marken, bland annat genom sprickor i berggrunden och de kan utgöra en hälsorisk vid långvarig exponering.
2018 blev en stor undersökning av både jord och grundvatten klar. Resultaten visade att det behövs fler utredningar innan en eventuell åtgärd kan genomföras.

Föroreningen har till viss del spridits till dricksvattentäkten i Perstorp genom sprickor i berget.
Vattnet renas innan det släpps på dricksvattennätet och halterna är lägre än de riktvärden som finns. Risken för människor som dricker vattnet är därför mycket liten. Det bedöms heller inte vara någon risk för de bostäder som ligger inom området.

2023 gör SGU nya undersökningar och provtagningar av framför allt grundvatten inom området. Undersökningarna fokuserar mer på att få mer information kring hur spridningen av grundvatten (och därigenom föroreningar) ser ut.
Därefter kommer arbetena fortsätta med att undersöka hur källområdet kan åtgärdas.

Eventuella frågor hänvisas till SGU: www.sgu.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: