Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Korsning avstängd - trafiksäkerhetsarbeten pågår

Notera att korsningen Bryggaregatan/Svarvareliden är avstängd (förbud mot fordonstrafik) från tisdag 14 december till fredag 17 december klockan 12:00.

Bildcollage med två bilder som kartor som visar vägkorsning som tillfälligt stängs av på grund av arbeten. Gäller Svaraveliden/Bryggaregatan).

Korsningen Svarvareliden/Bryggaregatan är avstängd 14 december till 17 december på grund av trafiksäkerhetsåtgärder på Öster.

Avstängningen är nödvändng då den ingår ingår i arbetet med de pågående ombyggnaderna för trafiksäkerheten på Öster.

Vi beklagar de eventuella störningar avstängningen kan medföra men ber samtidigt om förståelse för att arbetet behöver göras.

Så här lyder Perstorps kommuns lokala trafikföreskrift beslutad 13 december:

Perstorps kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 9 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

Inom följande område i Perstorp i korsningen Svarvareliden/Bryggaregatan enligt karta får fordon inte föras.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2021 och upphör att gälla den 17 december 2021 klockan 12:00.

Senast uppdaterad: