Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ledningar läggs om och renoveras -
del av Spjutserödsvägen stängs av

NSVA lägger om och lagar ledningar i etapper på Spjutserödsvägen varför del av vägen behöver stängas från klockan 07:00 den 26 oktober till den 16 januari 2023.
Boende kan ta sig in och ut och entreprenören NCC sköter dialog med berörda. Gående kommer förbi. Trafiken leds om via orange vägvisning.
Etapp 1 löper på Spjutserödsvägen mellan Tjäderstigen i söder och Trastvägen i norr.

Bildcollage avstängning SpjutesrödsvägenFörstora bilden

Spjutserödsvägen mellan Tjäderstigen och Trastvägen stängs av då arbete med att lägga om och byta spill- och dagvattenledningar ska göras

Arbetet innebär renovering och omläggning av de befintliga spill- och dagvattenledningarna på Spjutserödsvägen.
Projektet har delats in i fem etapper för utförande vid olika tidpunkter under 2022-2024.

Under den tid VA-arbetet pågår förekommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Framkomligheten kommer dessutom att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna påverkas.

Vattenavstängningar sker i samband med om- och inkopplingsarbeten. NSVA kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVA:s rekommendation är att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan det används det till dryck och tvätt. Om problem med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00.

Preliminär tidsplan:

  • Etapp 1: 2022-10-24 - 2023-01-15
  • Etapp 2: Hösten 2023
  • Etapp 3: Våren 2024
Bildcollage med information om planerat ledningsarbete NSVAFörstora bilden

Med start i slutet av oktober i fem etapper lagar och renoverar NSVA spill- och dagvattenledningar längs Spjutserödsvägen

NCC är utsedd för att utföra etapp 1 enligt figur 1. Övriga etapper har ännu ingen utsedd entreprenör.

Ovanstående tidplan inkluderar inte asfalteringsarbeten som sköts av Perstorps gatuförvaltning och är delvis väderberoende.

NSVA meddelar fortlöpande om uppdaterade tider och om andra eventuella omständigheter som berör.

Kontakt NSVA:

Kundservice
Öppet: Vardagar kl 8.00-16.30
Telefon 010-490 97 00
E-post: kundservice@nsva.se
Webbplats: www.nsva.se

Senast uppdaterad: