Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Miljöförbundet efterlyser gamla brandövningsplatser - vädjar till allmänheten

Söderåsens Miljöförbund undersöker platser/områden där det övats att släcka bränder. Anledningen är att områden kan vara förorenade och behöver saneras. Miljöförbundet har frågat räddningstjänsterna i kommunerna men misstänker att det finns fler platser varför man också hoppas få hjälp av allmänheten med lokalisering.

Söderåsens miljöförbund efterlyser gamla brandövningsplatser – vill ha hjälp från allmänheten

Söderåsens miljöförbund efterlyser gamla brandövningsplatser – vill nu ha hjälp från allmänheten

Söderåsens miljöförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utför under år 2020 en inventering av brandövningsplatser i Perstorp, Bjuv, Klippan, Svalöv och Örkelljunga kommuner. Förbundet har bett räddningstjänsterna identifiera brandövningsplatser och lämna historisk informationen om verksamheten för att kunna göra bedömningar av riskerna.

Brandövningsplatser kan vara förorenade med många olika ämnen, både sådant som använts för att starta bränder, ämnen som uppstår vid eldningen samt släckmedel. Det handlar om bensin, diesel som använts som tändvätska, dioxiner som uppkommit av ofullständig förbränning, VOC, metaller, PAH som kan ha uppkommit av det material man eldat. När det gäller släckmedel är det brandskum som det övats med som är mest problematiskt. Det har innehållit PFOS som är en både mycket giftig och långlivad kemikalie.

Dessa ämnen bryts inte ner utan förorenar både marken, grundvattnet, sjöar och vattendrag samt kan spridas från platsen ut till omgivningen. PFOS har bland annat upptäckts i några kommunala vattentäkter runt om i Sverige.

Flera räddningstjänster har lämnat information till miljöförbundet.

- Samtidigt kan det finnas platser som man inte känner till, säger Michelle Karlsson miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund.

En del brandövningsplatser kan ha varit mycket tillfälliga. Till exempel kan släckningsarbete ha tränats på en byggnad som ska rivas genom att låta bränna ner den. Dessa räknas också som brandövningsplatser och behöver komma med i undersökningen.

- Vi är därför mycket tacksamma om allmänheten vill kontakta oss om man har information om platser, både permanenta och tillfälliga som kan ha använts för brandövningar, säger Michelle Karlsson, miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund.

  • Det går bra att ringa (0435-782470) Miljöförbundet eller lämna informationen via e-post: info@smfo.se.
  • Uppgifter kan lämnas anonymt.

Utifrån inkommet material gör Miljöförbundet en granskning vilken troligen resulterar i att krav ställs på att räddningstjänsterna gör en miljöteknisk markundersökning om det bedöms finnas en potentiell föroreningsrisk på området.

Senast uppdaterad: