Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

NSVA lägger om och lagar ledningar i etapper

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp NSVA informerar om kommande arbete på spill- och dagvattenledningar:
På Spjutserödsvägen har den befintliga vattenledningen drabbats av ett antal läckor och driftstörningar genom åren. De befintliga spill- och dagvattenledningarna är även i behov av omläggning eller renovering. Med anledning av detta planerar NSVA nu för att lägga om samt renovera berörda ledningar.
I samband med ombyggnaden planerar gatuförvaltningen även för att anlägga ny asfalt längs vägen.

Bildcollage Kartbilder vattenprojekt NSVA

Med start 24 oktober och i fem etapper lagar och renoverar NSVA spill- och dagvattenledningar längs Spjutserödsvägen

Projektet har delats in i fem etapper för utförande vid olika tidpunkter under 2022-2024.

Byggstart sker den 24 oktober inom etapp 1 som löper i Spjutserödsvägen mellan Tjäderstigen i söder och Trastvägen i norr.

I tidigt skede inför respektive etapp kommer berörda fastigheter inom området att besiktigas och dokumenteras av en utsedd konsult, Forcit Consulting AB. Besiktningarna är valfria och syftet är att bedöma befintliga skador på hus och murar så att eventuella nya skador från exempelvis vibrationer ska vara lätta att upptäcka. Vissa fastighetsägare inom området har redan blivit kontaktade av besiktningsfirman och löpande förfrågningar kommer att skickas ut till berörda efter hand som VA-arbetena fortskrider, meddelar NSVA

Under den tid VA-arbetet pågår förekommer buller och vibrationer från schaktarbetet och transporter att förekomma, främst då arbete sker utanför berörda fastigheter.

Framkomligheten kommer dessutom att vara begränsad och parkeringsmöjligheterna på gatorna påverkas.

Vattenavstängningar sker i samband med om- och inkopplingsarbeten. NSVA kommer att avisera berörda i god tid innan. OBS! Missfärgning av vattnet kan förekomma efter vattenavstängning. NSVA:s rekommendation är att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet blir klart och rent igen innan det används det till dryck och tvätt. Om problem med missfärgat vatten kvarstår, kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00.

Preliminär tidsplan:

  • Etapp 1: 2022-10-24 - 2023-01-15
  • Etapp 2: Hösten 2023
  • Etapp 3: Våren 2024

NCC är utsedd för att utföra etapp 1 enligt figur 1. Övriga etapper har ännu ingen utsedd entreprenör.

Ovanstående tidplan inkluderar inte asfalteringsarbeten som sköts av Perstorps gatuförvaltning och är delvis väderberoende.

NSVA meddelar fortlöpande om uppdaterade tider och om andra eventuella omständigheter som berör.

Kontakt NSVA:

Kundservice
Öppet: Vardagar kl 8.00-16.30
Telefon 010-490 97 00
E-post: kundservice@nsva.se
Webbplats: www.nsva.se

Senast uppdaterad: