Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

NSVA:s åtgärder det senaste året har gett resultat – nu produceras mer dricksvatten

Sedan den 18 juni 2020 har NSVA haft en driftstörning på dricksvattenkapaciteten i Perstorps kommun. Fredag den 2 juli släcks störningen då de åtgärder som genomförts under mer än ett års tid gett resultat.

NSVA har arbetat målmedvetet med att öka produktionskapaciteten i vattenverken. Åtgärder fortsätter att genomföras för att möta efterfrågan på kommunalt dricksvatten från kunderna i Perstorps kommun. Fredag den 2 juli släcks driftstörningen som berott på kapacitetsbrist. Nu kan återigen mer dricksvatten produceras.

Perstorps kommun blev delägare i NSVA den 1 januari 2020 och NSVA såg ganska snabbt när våren kom att dricksvattenkapaciteten var alldeles för låg för att möta efterfrågan.

Den 18 juni 2020 infördes därför bevattningsförbud som låg kvar till den 28 augusti. Därefter ändrades driftstörningen från kritiskt läge till allvarligt läge och driftstörningen fick ligga kvar tillsvidare.
Fredag den 2 juli kan störningen släckas.

- I november presenterade NSVA ett åtgärdsprogram för att skapa bättre långsiktiga förutsättningar att öka kapaciteten och vi ser att det systematiska arbetet har gett ett gott resultat, säger Jonas Håkansson, avdelningschef för Dricksvatten på NSVA.

Under det år som passerat har personalen arbetat med undersökningar, reparationer, ombyggnader och kapacitetsökande åtgärder.

- Vi fick gehör och ekonomiska medel som krävdes för ett genomförande av politiken i Perstorp, så nu har vi nått ett delmål för dricksvattenproduktionen i kommunen, berättar Jonas Håkansson.

Ett stort problem som identifierats är järnutfällning i råvattnet vilket är en av anledningarna till att reningskapaciteten har utökas för att mer dricksvatten ska kunna produceras. Mer bassängvolym är byggd. I början av juni 2021 driftsattes den. NSVA märkte redan i mitten av juni att åtgärderna gett resultat och att processen vid vattenverken nu är något mindre ansträngda jämfört med förra sommaren.

Fler åtgärder är planerade och genomförs löpande för att nå en stabilitet där vattenproduktionen motsvarar efterfrågan.

- Jag är mycket stolt över att personalen gjort ett så bra arbete på så kort tid. Men trots att de kapacitetshöjande åtgärderna varit framgångsrika är det fortsatt viktigt med hållbara vattenvanor för att undvika ett bevattningsförbud, säger Jonas Håkansson.

Fakta: NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009. Bolaget levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga. Genom att samverka kan NSVA förse invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem. NSVA kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen.
Läs mer på www.nsva.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För aktuell driftinformation dygnet runt, se www.nsva.se/driftinfo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: