Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Övergångsställe görs säkrare för gångtrafikanter

En bit av Stockholmsvägen (sträckan Postgatan-Trädgårdsgatan) är för tillfället avstängd.
Anledning: övergångsstället görs säkrare för gångtrafikanter.

Övergångsstället på Stockholmsvägen/Postgatan görs mer trafiksäkert

Åtgärder som utförs är att själva övergångsstället höjs upp från vägbanan vilket samtidigt skapar en vägbula/farthinder med avsikt att bilister ska sänka farten och hålla gällande hastighet 30 km/tim. Gångtrafikanternas passering görs därmed mer säker. Dessutom läggs tydliga markeringar i mark för personer med synnedssättning på plats. Arbetet fortsskrider under vecka 45.

En annan trafikförbättrande åtgärd på Stockholmsvägen är avslutad.
Det gäller korsningen med Järnvägsgatan-Spårvägsgatan som tidigare upplevdes för hög vid överfart. Nu har nivån sänkts för en mjukare passering. Dessutom har nya linjemarkeringar målats. Arbetet har även inkluderat markeringar i mark för personer med synnedsättning.

Korsningen Stockholmsvägen-Järnvägsgatan-Spårvägsgatan har ändrats och gjorts mjukare vid passering

 

Förutom de trafikförbättrade åtgärderna pågår även arbetet med ett dagvattenmagasin intill väg 21 i markomådet mellan Bruksvägen/Röstångavägen. Dagvattenmagasinet är tänkt att avlasta ledningsnätet.

Senast uppdaterad: