Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Parkeringsövervakning från
1 oktober i hela Perstorps kommun

Kartskiss över var i Perstorp det kostar 700 kronor att felparkera.

Inom markerat område i centrum kostar det från och med 1 oktober 700 kronor att parkera fel. Beloppet gäller vid alla typer av felparkeringar.

Sedan den 1 oktober 2018 gäller parkeringsövervakning i hela kommunen.

Övervakningen sköts av en extern entreprenör, Avarn Security AB, och av uniformerade och auktoriserade parkeringsvakter.


Viktigt att tänka på är att följa gällande skyltar och ställa fordonet rätt innanför markering.

I Perstorp finns två olika beloppsgränser, beroende på var och hur felparkeringen har skett.

De olika beloppen som används är:

700 kronor
Beloppet används inom markerat område i centrum enligt kartbild. (Se bild ovan). Beloppet gäller vid alla typer av felparkeringar.

300 kronor

Beloppet gäller i övriga kommunen.(Observera att bötesbeloppet är 700 kronor vid till exempel handikapplatser, lastkajer samt på de områden som uppenbarligen hindrar utryckningsfordon vid utryckning).

Notera att på privat tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning. Kontrollavgifterna får emellertid inte överstiga de avgifter kommunen tar ut för felparkering och vägmärken som talar om vilka regler som gäller måste finnas på platsen.

Så bestrider du en parkeringsanmärkning

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du ansöka om rättelse.
Du ska skriftligen bestrida betalningsansvaret hos:

Polismyndigheten i Skåne
Polisområde Nordväst
205 90 Malmö.

Ange varför du anser att du inte ska betala, ärendenummer, registreringsnummer samt fabrikat på din bil. För att ärendet ska behandlas måste det kommit in inom 6 månader efter det att avgiften betalats eller Kronofogden vidtagit åtgärder för indrivning.

Tänk på att du ska betala felparkeringsavgiften, även om du anser att den är felaktig.Du får tillbaka avgiften om din ansökan godkänns.

Bestämmelserna om felparkeringsavgifter finns här Länk till annan webbplats.

Syftet med parkeringsövervakningen är i framförallt att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet. Dessutom sker övervakning av det begränsade antalet parkeringsplatser så att tillgången förbättras.
Övervakningen ska vara förebyggande så att trafikanter följer givna regler.

Parkeringsbot Perstorp

Parkeringsanmärkning Perstorps kommun

Senast uppdaterad: