Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Planerad bostadsbebyggelse vid Jeans damm

Kommunstyrelsen i Perstorps kommun beräknas i juni besluta om ett så kallat markanvisningsavtal med ett byggföretag i syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse.
Som ett led i detaljplanearbetet behöver omgivningen att mätas in. Arbetet utförs under juni månad på berörda fastigheter.
Vi behöver därför ha möjlighet att gå in på de olika fastigheterna. Vi knackar alltid på först och presenterar oss om någon är hemma. Vi har bil och arbetskläder märkta med Perstorps kommun logotyp och kan legitimera oss.

Bostäder planeras vid Jeans Damm

Det som planeras är en förtätning med radhus längs med Svampvägen, ungefär 16-18 hus och senare vid Lillarydsvägen samt även vid dammen.

Arbetet inleds med att ny detaljplan tas fram. Berörda ges tillfälle att lämna synpunkter under planarbetet. Information kommer läggas ut kontinuerligt ut på webbsidan www.perstorp.se/byggaochbo/detaljplaner.

Som ett led i detaljplanearbetet behöver omgivningen att mätas in. Arbetet utförs under juni månad på berörda fastigheter.

Vi behöver därför ha möjlighet att gå in på de olika fastigheterna.

Syftet med inmätning är att ajourhålla kommunens kartdatabas och ta fram en grundkarta.
Grundkartan är ett juridiskt dokument som främst används i samband med detaljplanearbetet. Inför framtagande av en grundkarta mäter man in detaljer på marken för att kartan ska visa en så korrekt bild av verkligheten som möjlighet.

Själva arbetet som vi utför är kostnadsfritt och ni behöver inte närvara vid själva fältarbetet.

Enligt 11 kap. 8 § i plan- och bygglagen har vi rätt att gå in på din fastighet för tillsynsärenden, kartframställning och liknande. Självklart knackar vi alltid på först och presenterar oss om någon är hemma. Vi har bil och arbetskläder märkta med Perstorps kommun logotyp och kan legitimera oss.

Vill du ha mer information om mätning som kommer att ske hos dig, kontakta oss gärna via e-post: Bn@perstorp.se alternativt via telefon 0435-39182.

Tack för er medverkan och visad förståelse!

Senast uppdaterad: