Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Projekt "Vilda pollinatörer i fokus" startade
med symbolisk sådd av ängsblommor

Naturskyddsföreningen i Perstorp och Perstorps kommun genomför tillsammans ett pollineringsprojekt med namnet “Vilda pollinatörer i fokus”.
Projektet, som är möjligt tack vare ett så kallat LONA-bidrag på 75 000 kronor, startade officiellt på tisdagen med att barn från Norra Lyckans fritids sådde ängsblommor.

Bildcollage som visar barn från Norra Lyckans fritids som sår av ängsblommor. Projekt Vilda pollinatörer i fokus.

Naturskyddsföreningen i Perstorp och Perstorps kommun genomför tillsammans ett pollineringsprojekt som har fått namnet “Vilda pollinatörer i fokus”. Nu är projekt officiellt igång i och med att barn från Norra Lyckans fritids symboliskt sått ängsblommor inom projektområdet som benämns Norra Lyckan Parken.

Det var vid en mindre ceremoni inom projektområdet som barnen tillsammans med representanter från Perstorps kommun och Naturskyddsföreningen hjälpte till med att så tjugo olika sorters ängsblommor. Barnen ska framöver också rita förslag på fantasifulla insektshotell

- Barnen fick symboliskt så frön på en nio kvadratmeter stor yta vi gjort i ordning. Fröna blir blommor som lockar till sig humlor och fjärilar. Dessutom är det mat för vilda pollinatörer som bin. Och det är det projektet handlar om i stort att gynna de vilda pollinatörerna. Genom att så blommor ger vi dem mat och genom att bygga insektshotell ger vi dem någonstans att bo, berättar Gerrit Fokkema, ordförande för Naturskyddsföreningen.

- Vi hoppas få in fler roliga och kresativa förslag på insektshotell som sedan ska byggas och sättas upp, berättar stadsarkitekt Mattias Bjellvi.

Skärmklipp karta över projektområde Norra Lyckan Parken

Karta över projektområdet för "Vilda pollinatörer i fokus". Området ligger mellan Tjäderstigen och Norra Lyckan Parken och benämns Norra Lyckan Parken.

Projektet som går under namnet "Vilda pollinatörer i fokus" har beviljats 75 000 kronor.

Syftet med det är att gynna vilda pollinatörer och öka deras möjligheter att överleva. Till exempel ska hundra kvadratmeter ängsblommor etableras inom projektområdet som ligger i Norra Lyckan Parken (området mellan Tjäderstigen och Norra Lyckanskolan).

- Att göra insatser för att hjälpa våra pollinatörer är viktigt. Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Projektet "Vilda pollinatörer i fokus" syftar också till att göra Perstorps invånare medvetna om vikten av pollinatörer för vår egen vardag.

Genom mer kunskap ökar även förståelsen för framtida kommunala förvaltningsplaner som gynnar pollinerare (till exempel blomrika vägkanter och oklippta gräsytor).

Vidare ska även informationsskyltar placeras i anslutning till området.

- Satsningen på projektet ingår i hela det förnyelsarbete som görs på Tjäderstigenområdet, berättar stadsarkitekt Mattias Bjellvi och fortsätter:

- Vi planerar även för ett arrangemang tillsammans med intresserade och närboende i samband med Naturvårdens dag sista söndagen i augusti.Fakta: LONA-bidraget
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det är endast kommuner som kan söka bidraget, men projekt kan även initieras och drivas av lokala initiativtagare.

Länsstyrelsen beslutar vilka projekt som ska beviljas. Pengarna kommer från Naturvårdsverket.

Mer information:

Senast uppdaterad: