Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Rester av bekämpningsmedel hittat i råvatten -
vattnet kan användas som vanligt

NSVA har hittat rester av bekämpningsmedel i råvattenbrunnar kopplade till Perstorps vattenverk.
Fynden har gjorts efter den senaste tidens utökade provtagning i området.
Dricksvattnet kan fortsatt användas till mat och dryck.

Vatten tappas upp i en flaska som det står kemisk analys på. Detta för att illusterara att utökade tester av dricksvatten görs i Perstorps kommun

NSVA har hittat rester av bekämpningsmedel i råvattenbrunnar kopplade till Perstorps vattenverk i Perstorps kommun. Dricksvattnet kan fortsatt användas till mat och dryck. Foto: NSVA

- Vi letade efter fler typer av bekämpningsmedelsrester än vad som är vanligt att analysera eftersom vi vill planera för framtida reningsbehov. Inför denna undersökning bestämde vi oss för att ta fram ett mer omfattande vattenprovspaket liknande ett som används i Danmark eftersom de skånska förutsättningarna kring grundvatten liknar de danska, säger Jonas Håkansson, avdelningschef dricksvatten NSVA.

Några av provresultaten visar halter över gällande gränsvärdet för N,N-Dimethylsulfamide, DMS. Ämnet bildas när det numera förbjudna bekämpningsmedlet Tolylfluanid bryts ner. Det är VA-huvudmannens skyldighet att informera konsumenterna när gränsvärden överskrids vid dricksvattenproduktion. Livsmedelsverket har gjort en riskvärdering som visar att uppmätta halter inte utgör någon akut eller kronisk risk för konsumenterna. Av den anledningen bedömer NSVA och Söderåsens miljöförbund, det vill säga miljöförvaltningen i Perstorps kommun, att vattnet kan användas som vanligt. Detta gäller vattnet som kommer från Perstorp vattenverk.

Var kommer föroreningen ifrån?
- Det är sannolikt att bekämpningsmedlet har används tidigare inom odling och att man inte har uppmärksammat DMS förrän nu beror på att man inte tidigare analyserat ämnet. Miljöförbundet och NSVA har ett nära samarbete och en dialog för att ta fram en åtgärdsplan för ett rent vatten, säger Ola Öberg, tf miljöchef på Söderåsens miljöförbund.

Vad händer nu?
NSVA utreder och följer upp resultaten i samråd med Söderåsens miljöförbund. Ett åtgärdsprogram för att få ner halterna till under gällande gränsvärden ska tas fram.

Fakta: Gränsvärden
Gränsvärdet för rester av bekämpningsmedel i dricksvatten är från den 25 december 2003 gemensamt inom EU och är 0,1 mikrogram per liter (0,0001 mg/l) för en enskild substans och totalt maximalt 0,5 mikrogram per liter (0,0005 mg/l) om flera substanser förekommer i samma prov. Se fördjupad information om gränsvärden på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DMS ingår i Tolylfluanid som används som ingrediens i produkter vid bekämpning av till exempel svamppåväxt eller i träskyddsmedel. Ämnet är för bjudet i Sverige sedan februari 2007.

Tabell halter dricksvatten

Kontaktpersoner;
Ola Öberg, tf miljöchef
Söderåsens miljöförbund
Telefon: 0435-78 24 92
Växel: 0435-78 24 70
E-post: ola.oberg@smfo.se

Alexander Hovander
Förvaltningschef Teknik och Service
Perstorps kommun
Telefon: 0435-392 72
Mobil: 0734-45 92 72
Växel: 0435-390 00
E-post: alexander.hovander@perstorp.se

Jonas Håkansson
Chef avdelning dricksvatten
NSVA
Telefon: 010-490 97 56
E-post: jonas.hakansson@nsva.se

Om NSVA

NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) är ett interkommunalt bolag som bildades 2009 och som levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om dagvatten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga.
Genom samverkan förses invånarna med ett kostnadseffektivt och välfungerande vatten- och avloppssystem.
NSVA kan också vara garanten för att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen och för att på ett effektivt sätt utveckla den regionala VA-infrastrukturen.
Läs mer på www.nsva.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: