Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Samråd kring Energi- och klimatprogram

Perstorps nuvarande Energi- och klimatstrategi kräver en uppdatering för att det lagstadgade kravet på en aktuell kommunal energiplan ska kunna efterlevas.
Nu är programmet ute på samråd. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 29 juni 2021.

Bildcollage med klipp från energi- och klimatprogram Perstorps kommun som nu är ute på samråd.

Perstorps nuvarande Energi- och klimatstrategi kräver en uppdatering för att det lagstadgade kravet på en aktuell kommunal energiplan ska kunna efterlevas. Nu är programmet ute på samråd. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 29 juni 2021. Klicka på bilden för att ladda ner klimat- och energiprogrammet i pdf-format.

Kommunstyrelsen gav under 2020 plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt Energi- och klimatprogram i samråd med näringslivet och kommunens förvaltnings- och bolagschefer. Kommunstyrelsen har i april 2021 beslutat att sända föreliggande energi- och klimatprogram på samråd.

Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 29 juni 2021.


Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi inom det geografiska området. Programmet ska enligt lagstiftningen beslutas av kommunfullmäktige. I Perstorps kommun har den lagstadgade energiplanen utgjorts av kommunens Energi- och klimatstrategi, som antogs år 2010 och löpte ut år 2015.

Det finns således ett behov av att ta fram ett nytt styrdokument uppdaterat utifrån nu rådande förutsättningar.

Energi- och klimatprogrammet definieras som ett program enligt definitionerna i kommunens riktlinjer för styrdokument. Kommunala program innehåller kommunens långsiktiga mål och översiktliga anvisningar men ska inte ta slutlig ställning till metod, utförande eller detaljerade tidsplaner.

Konkreta mål som avser kommunens arbete i energi- och klimatfrågor ska i stället formuleras i respektive förvaltnings verksamhetsmål, alternativt i förvaltningsspecifika planer antagna av respektive nämnd.

Programmet föreslås gälla under perioden 2021-2030, med utrymme för revidering 2025. Förutom att uppfylla lagen om kommunal energiplanering ska programmet även innehålla kommunala ställningstaganden som syftar till att lokala, regionala, nationella och internationella klimatmål ska kunna uppnås.

Kommunstyrelsen har i april 2020 beslutat att sända föreliggande Energi- och klimatprogram på samråd till berörda myndigheter, föreningar med flera.

Under samrådstiden finns förslaget tillgängligt på kommunens webbplats www.perstorp.se, hos plan- byggförvaltningen samt på biblioteket i Perstorp.

  • Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ha inkommit 2021-06-29 via e-post till bn@perstorp.se alternativt per brev till Perstorps kommun, 284 85 Perstorp.


Aktuellt dokument

Senast uppdaterad: