Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Samråd kring Naturvårdsprogram

Perstorps kommun har under 2020 uppdaterat det förslag till naturvårdsprogram som togs fram 2015. Syftet är att uppdatera programmet utifrån nya förutsättningar, samt att få styrdokumentet politiskt antaget. I april 2021 beslutade kommunstyrelsen att sända det uppdatarade Naturvårdsprogrammet på samråd.
Nu är ärendet ute. Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 29 juni 2021.

Naturvårdsprogram för Perstorps kommun är ut på samråd.

En uppdaterad version av Naturvårdsprogram för Perstorps kommun är ute på samråd. Ta del av aktuellt dokument antingen genom att klicka på bilden för att komma till den digitala versionen eller så scrolla längst ner på sidan där dokumentet även kan laddas ner i pdf-format.

Ett förslag till naturvårdsprogram togs fram av Söderåsens miljöförbund med konsulthjälp 2015. För arbetet erhölls medel från Naturvårdsverket, såkalladee LONA-medel.

Programmet var aldrig föremål för samråd och blev inte heller antaget av kommunfullmäktige. Underlaget har dock använts i översiktsplanearbetet och är ett värdefullt kunskapsunderlag för översikts- och detaljplanering, bygglovgivning, strandskyddsfrågor, förvaltning av mark/naturvårdsinsatser med mera. Det är därför lämpligt att programmet antas politiskt.

Då det gått flera år sedan framtagandet har programmet revideras utifrån nya förutsättningar.

Naturvårdsprogrammet är inte ett juridiskt bindande dokument utan används som tidigare nämnt som ett kunskapsunderlag. Programmet innehåller bland annat målsättningar och en så kallad objektskatalog med naturvärdesklassade objekt. Utpekandet innebär i sig inget skydd och vägningar mot andra intressen kan behöva göras i ett senare skede.

Kommunstyrelsen har i april 2021 beslutat att sända det uppdaterade naturvårdsprogrammet på samråd till berörda myndigheter, föreningar med flera.

Under samrådstiden finns förslaget tillgängligt på kommunens webbplats www.perstorp.se, hos plan- och byggförvaltningen samt på biblioteket i Perstorp.

  • Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ha inkommit 2021-06-29 via e-post till bn@perstorp.se alternativt per brev till Perstorps kommun, 284 85 Perstorp.

  • Eventuella frågor besvaras av: Miljöinspektör/miljöstrateg Alexander Lindskog, telefon 0435-78 24 81 eller e-post: alexander.lindskog@smfo.se


Aktuellt Dokument i pdf-format:

Senast uppdaterad: