Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Sandupptagning påbörjad - så ser planeringen för våren ut

Det är vår i luften och vårtecknen blir allt fler.
Ett tydligt tecken på att vi går mot ljusare och varmare tider är att upptagningen av sand på gator, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar och torg påbörjats.

Gatsopningsmaskin sopar sand på torget i Perstorp.

Arbetet med sandupptagning är påbörjad och pågår under våren när väder och vind tillåter. Arbetet beräknas vara klart i mitten av maj.

En sak vi alla kan hjälpas åt med är att underlätta för arbetande personal som ofta stöter på flera hinder i samband med städning och sopning. Främst gäller problematiken parkerade fordon. Så ser ni att pågående arbete utförs i ert område eller på er parkering är det mycket värdefullt och tacksamt om ni kan och har har möjlighet att flytta fordon eller på annat sätt underlätta arbetet.

Så här ser planeringen ut de kommande veckorna:
(Notera att några exakta tider för när sopning sker på en viss adress eller område inte kan ges, väder och vind är till exempel avgörande faktorer.)

Vecka 11: Påbörjas sandupptagningen med mindre enheter/maskiner, detta gäller exempelvis parkeringsplatser, gc-vägar och torg.

Vecka 12: Åtgärd med kommunens så kallade större enhet är planerad i början av vecka veckan vilket innebär att smygstart med gatorna görs.

Vecka 13: Planeras i första hand till skolorna då eleverna har påsklov.

Efter skolorna prioriteras våra genomfartsleder för att sedan fortsätta i centrum och därifrån utåt i omkringliggande områden.

Sandupptagningen beräknas i stort vara klar mitten av maj beroende på väderförhållanden.

Tack för visad förståelse och hänsyn!

Senast uppdaterad: