Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Skogsbruk på gång - personal synbar i skog och mark

Den närmaste tiden kommer personal från Tekniska Kontoret tillsammans entreprenör för naturvårdstjänster att synas ute i skog och mark i de de nordvästra delarna av tätorten.
Anledningen är planerat arbete med skogsbruk.

Bildcollage planerat skogsbruk i de nordvästra delarna av tätorten.

Tätortsnära skogsbruk genomförs under april-maj. Personal är synbar i skog och mark och eventuellt kan arbetet upplevas som störande vilket vi ber om förståelse för. Det är under en begränsad tid och resultatet blir fint.

Första steget genomförs nu i slutet av mars då det handlar om utmärkning av gränser och träd.

Andra steget är planerat till April och maj månad då avverkning inom markerat område (gränsar till Kolonigatan/Klövergatan i öster, Ebbarpsvägen i söder, Midgårdsvägen i väster och Linjevägen i norr) i bilden nedan genomförs (klicka på bilden för att se kartan i pdf-format). Enligt plan görs kraftig föryngring så de större och överväxta träden avverkas för att istället ge plats för nya och yngre bestånd. Arbetet utförs med både manuell arbetskraft (motorsåg och röjsåg) men även större maskiner kommer krävas under arbetets gång.

Vi hoppas på förståelse under denna period då det arbetet eventuellt kan kunna upplevas som störande men samtidigt har vi något fint att se fram emot när arbetet färdigställs och vi får nytt liv i våra tätortsnära skogar.

Skogsbruk våren 22

Klicka på bilden för att se kartan över planerat skogsbruk i pdf-format

Senast uppdaterad: