Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Tomtmark kartläggs med drönare

Fyll i beskrivning av bilden

Perstorps kommun genomför framöver regelbundna flygningar med drönare.
- Det finns park- och markområden som ska vara tillgängliga för allmänheten som dock inte är det på grund av att någon tagit dem i anspråk, säger samhällsbyggnadschef Kjell Hedenström.

Det samhällsbyggnadschefen syftar på är att det på allmän mark till exempel kan förekomma vedhögar, friggebodar, upplag och uppställda fordon.

- Vi vill kartlägga hur det ser ut och ska genomföra drönaflygningarna regelbundet. Om någon vet med sig att den nyttjar allmän mark för eget bruk vädjar vi om att det som placerats där tas bort så fort som möjligt, säger Kjell Hedenström.

Frågor i ärendet kan besvaras av antingen Ingvar Persson eller Karin Söderholm på samhällsbyggnadsförvaltningen.

.

Senast uppdaterad: