Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Trafiksäkerhetsåtgärder på Öster påbörjas vecka 41

Med start vecka 41 påbörjas arbeten med trafiksäkerhetsåtgärder på Öster.
Berörda gator är Järnvägsgatan, Bryggaregatan, Svarvareliden, Trädgårdsgatan och Stockholmsvägen.

Karta över område på öster där trafiksäkerhetsåtgärder påbörjas vecka 41.

Med start vecka 41 påbörjas arbeten med trafiksäkerhetsåtgärder på Öster. Berörda gator är Järnvägsgatan, Bryggaregatan, Svarvareliden, Trädgårdsgatan och Stockholmsvägen. Klicka på bilden för att se den i Pdf-format

Arbetet innebär bland annat att en del hastighetsdämpande hinder byggs liksom nya GC-vägar och övergångsställen som förbättrar för gång- och cykeltrafiken i Perstorp. Till exempel gäller det vägen upp till Vårdcentralen.

För att arbetet ska kunna genomföras smidigt kan det krävas tillfälliga vägavstängninger med trafikomledningar.

De gröna områdena på kartan ovan visar var vägarbeten utförs. (Berörda gator är Järnvägsgatan, Bryggaregatan, Svarvareliden, Trädgårdsgatan och Stockholmsvägen.)

Planen (och om arbetet går utan några problem) är att arbetena ska vara färdiga till slutet av november.

Perstorps kommun beklagar de störningar arbetet innebär för alla trafikanter under entreprenadtiden men vi ber samtidigt om förståelse för att arbetet behöver göras.

Senast uppdaterad: