Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Trivselvandringar med fokus på ökad trivsel och trygghet

Häromdagen anordnade plan- och byggförvaltningen tillsammans med kommunledningsförvaltningen en trivselvandring med fokus på tätortens centrala delar.

Trivselvandring i Perstorp. Bildcollage med två bilder som visar miljöer och deltagare

Nyligen genomfördes en trivselvandring med fokus på tätortens centrala delar. Framöver genomförs fler trivselvandringar med fokus på företag och fastighetsägare som har anknytning till centrum

Under vandringen deltog representanter från föreningar och föreningslivet som bidrog med viktiga inspel som skapar trivsel och en känsla av trygghet i vår tätort.

Från kommunens sida deltog tjänstemän och politiska representanter. Framöver genomförs fler trivselvandringar med fokus på företag och fastighetsägare som har anknytning till centrum.

Vandringarna är ett led i kommunens arbete för att öka trivsel och trygghet i Perstorp.

Senast uppdaterad: