Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Tuffare regler för tobaksförsäljning -
var tredje ansökan har fått nej

Nya regler kräver att alla som vill sälja tobak söker tillstånd. Söderåsens miljöförbund har prioriterat de ansökningar där man har dåliga erfarenheter sedan tidigare av hur verksamhet sköts.

Cigarett och Söderåsens Miljöförbund. Tuffare regler för tobaksförsäljning.

Tuffa regler för tobaksförsäljning, var tredje ansökan har fått nej av Söderåsens Miljöförbund.

Alla som säljer tobaksvaror ska efter den 1 juli 2019 ha tillstånd för det. Tidigare har det endast varit krav på att anmäla försäljningen. Den som var anmäld innan den 1 juli 2019 fick fortsätta att sälja tobaksvaror under förutsättning att ansökan om försäljningstillstånd var inlämnad senast den 1 november 2019 och inte fått beslut om avslag.

Miljöförbundet har hittills fått in cirka 55 ansökningar, varav ett 30-tal har hunnit få beslut.

- Som ett resultat av detta har vi hittills gett avslag på var tredje ansökan, säger Malin Pommer chef för avdelning Livsmedel och åldersbegränsade varor på Söderåsens miljöförbund. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förutom verksamheter där förbundet sedan tidigare har dåliga erfarenheter har man också valt att prioritera verksamheter som inte lever på övergångsbestämmelser.

De nya och tuffare reglerna för tobakshandlarna syftar till att begränsa de illegala och oseriösa inslagen inom detaljhandeln. För att få tillstånd ska man visa att man är ekonomisk och personligt lämplig. Det är upp till den som sökande att visa att dessa krav är uppfyllda. Det kan bli aktuellt att visa hur man finansierat köpet av sin butik och man ska kunna visa att man sköter sin ekonomi.

Utöver det skickar miljöförbundet remisser till polismyndigheten och i vissa fall även till tullmyndigheten för att kontrollera att sökande eller personer med inflytande i butiken inte är dömda för brott som skulle kunna påverka avsikterna med tobaksförsäljningen negativt.

- Det är svåra utredningar och tuffa bedömningar som miljöförbundets handläggare gör, jag är mycket imponerad av deras arbete, säger Torbjörn Ekelund (L) ordförande i direktionen för Söderåsens miljöförbund.

Försäljare ska också kunna visa att man har ett egenkontrollprogram med rutiner för tobaks­för­sälj­ningen. Egenkontrollprogrammet ska visa att butiken har förutsättningar för att kunna följa lagstiftningens krav.

- I de verksamhet som fått avslag ser vi brister både vad gäller den ekonomiska och personliga lämpligheten, säger Malin Pommer chef för avdelning Livsmedel och åldersbegränsade varor på Söderåsens miljöförbund. Det kan bland annat handla om att man tidigare inte följt de regler som gäller vid tobaksförsäljning och att man finansierat köp och drift av verksamheten med kontanta pengar som man inte kan visa var de kommer ifrån. Som sökande ska man kunna visa att pengarna som använts i verksamheten är lagliga.

- Många verksamheter som fått avslag på sin ansökan har tyckt att våra bedömningar varit felaktiga och valt att överklaga besluten, något vi välkomnar. Besluten behöver prövas för att vi ska få bättre vägledning i hur lagstiftningen ska tillämpas. Hittills har ingen av de beslut som blivit överklagade och prövade av högre instans ändrats utan domstolen har delat våra bedömningar, tillägger Malin Pommer

En verksamhet som fått avslag får inte längre sälja tobak. Säljs tobak utan tillstånd är det olovlig tobaksförsäljning och ett brott som kan ge böter eller fängelse i upp till sex år.
Kommunen och polisen har ett gemensamt ansvar i tobakslagen och det är hit man ska vända sig om man ser något misstänkt.

- Erfarenheten från enskilda kommunpoliser är att genom att stoppa tobaksförsäljningen hos oseriösa verksamheter, minskar även annan oönskad verksamhet. Detta är bra för samhället och ökar tryggheten på orten och i kommunen som helhet, säger Torbjörn Ekelund (L) ordförande i direktionen för Söderåsens miljöförbund.

Senast uppdaterad: