Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Välkommen diskutera bostadsplaner
på Norregårdsområdet

Fyll i beskrivning av bilden

Perstorps kommuns Byggnadskontor, genom planarkitekt Katrina Ekelund arbetar med att ta fram ett planförslag för bostäder inom Norregårdsområdet.

Innan den formella detaljplaneprocessen inleds vill vi i ett tidigt skede bjuda in till ett informations- och diskussionsmöte där vi presenterar våra tankar och idéer och lyssnar in era synpunkter.

Vi vill i samband med detta också passa på att informera om att vi inleder arbetet med att ta fram en geoteknisk/geohydrologisk undersökning i området med hjälp av konsultföretaget Ramböll.

Plats: Aulan/Kulturhuset, Centralskolan, Oderljungavägen 20, Perstorp.

Tid: 25 oktober klockan 18:00 (mötet pågår max till klockan 20:00)

Välkomna!

Mer information:

Katrina Ekelund
Planarkitekt
0435-39172

Mattias Bjellvi
t.f. plan- och byggchef
0435-392 72

Alexander Hovander
Stadsarkitekt t.f. teknisk chef
0435-391 79

Senast uppdaterad: