Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Välkommen på samrådsmingel om vindkraft

Plan- och byggförvaltningens förslag på det tematiska tillägget avseende vindkraft som kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag att göra är ute på samråd.
Välkommen på samrådsmingel tisdag den 12 april i Kulturhuset (Oderljungavägen 20) klockan 18:00-19:00.

tematiskt tillägg  vindkraft

Välkommen på samrådsmingel den 12 april gällande tematiskt tillägg vindkraft. Föranmälan krävs och görs senast fredag 8 april. Samrådstiden är förlängd till 5 maj. Synpunkter ska lämnas skriftligen till plan- och byggförvaltningen.

Observera att föranmälan krävs vilken görs via e-post till marcus.ekstrom[at]perstorp.se.

Notera också att samrådstiden för Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030, avseende vindkraft, är förlängd på Länsstyrelsens begäran till den 5 maj. Tillägget innehåller bland annat skrivningen om ett avstånd på sju gånger verkets höjd. 

Synpunkter på förslaget ska inkomma skriftligen till Plan- och byggförvaltningen senast 2022-05-05.

Senast uppdaterad: