Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Välkommen tyck till - Tematiskt tillägg ute på samråd

Det tematiska tillägget till Översiktsplan 2030 har som syfte att utöka hänsynsavstånden mellan bostäder och vindkraftverksetableringar till sju gånger verkens totalhöjd.
Det tematiska tillägget avgränsas till att endast beröra etablering av vindkraftverk i Perstorps kommun. Övriga ställningstaganden i översiktsplanen fortsätter gälla.

Bildcollage med omslag från tematisk tillägg Perstorps kommun samt bild på vindkraftverk

Det tematiska tillägget avgränsas till att endast beröra etablering av vindkraftverk i Perstorps kommun. Tillägger är ute på samråd. Eventuella synpunkter ska inlämnas skriftligen senast den 15 april. Välkommen dessutom på samrådsmingel den 12 april i i Kulturhuset.

-Nu har plan- och byggförvaltningen kommit med förslaget på det tematiska tillägget avseende vindkraft som kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag att göra. Tillägget innehåller bland annat skrivningen om ett avstånd på sju gånger verkets höjd. Det tematiska tillägget går nu ut på samråd. Tack för inkomna synpunkter om vindkraftsetableringar i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau.

Kommunstyrelsen beslutade, 2022-03-16 § 41, att sända det tematiska tillägget på samråd. Samrådet varar från och med 2022-03-18 till och med 2022-04-15.
Synpunkter ska inkomma skriftligen till Plan- och byggförvaltningen senast den 15 april, 2022.

Uppdatering: Samrådstiden har på Länsstyrrelsens begäran förlängts till den 5 maj. Synpunkter på förslaget ska därmed inkomma skriftligen till Plan- och byggförvaltningen senast 2022-05-05

Perstorps kommun bjuder dessutom in till samrådsmingel, i Kulturhuset (Oderljungavägen 20) den 12 april klockan 18:00-19:00.
Föranmälan krävs.
Anmälan görs via e-post till: marcus.ekstrom[at]perstorp.se

Välkommen!

Senast uppdaterad: