Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Vattenledningsbytet på Torggatan följer planen - återasfaltering dröjer

Fyll i beskrivning av bilden

Arbetet med att byta vattenledningar på Torggatan har pågått ett antal veckor och väntas pågå ett antal till.

Arbetet följer planen vilken även inkluderar att återasfaltering dröjer. Och det av en medveten anledning:

- Ja, man avvaktar på grund av att det kan bli sättningar i marken längs Torggatan, berättar samhällsbyggnadschef Kjell Hedenström och tillägger:

- Men tills vidare ska vägytan bättras på och jämnas till genom att det läggs på en temporär beläggning som liknar asfalt. Riktigt asfaltering görs senare då marken bedöms vara fri från sättningar

Hela arbetet med byta av vattenledningar och asfaltering beräknas klart under året.

Noterbart 2: Grävarbetet och det det pågående vattenledningsbytet innebär också att träden längs gatan tyvärr tagits bort. Men nya träd ska återplanteras.

Frågor kopplad till ledningsbytet, kontakta:
Linus Åhlén, ansvarig entreprenör: 070-673 21 08
Lars Ottosson, ansvarig VA Perstorps kommun: 070-378 91 27

Senast uppdaterad: