Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Vattentjänstplan ute på granskning

Perstorps kommun har tillsammans med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) tagit fram ett förslag till Vattentjänstplan. Syftet med planen är att presentera kommunens långsiktiga planering för att tillgodose behovet av kommunalt vatten och avlopp.

Skärmklipp förstasidan på dokument för vattentjänstplan Perstorps kommun

Förslag till Vattentjänstplan Perstorps kommun finns tillgängligt för granskning från den 23 november till den 26 december 2023.

Mellan den 25 maj och 30 juni 2023 var förslaget till vår Vattentjänstplan ute på samråd vilket innebär att det gick att lämna synpunkter på förslaget. Planen justerades sedan efter de synpunkter som lämnades in under samrådsperioden. Samrådsredogörelsen finns på länk nedan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-11-01 att ställa ut vattentjänstplanen för granskning samt att samråda resultatet från undersökningen om betydande miljöpåverkan.

Förslag till Vattentjänstplan Perstorps kommun finns tillgängligt för granskning från den 23 november till den 26 december 2023 via länk nedan, samt under öppettider på centrumhuset i Perstorp

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 26 december 2023 till Perstorps kommun, 284 85 Perstorp eller via e-post, kommunhuset@perstorp.se

Aktuella dokument:

Senast uppdaterad: