Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Vilda bin i fokus - kommunen och Naturskyddsföreningen samarbetar med pollineringsprojekt

Naturskyddsföreningen i Perstorp och Perstorps kommun genomför tillsammans ett pollineringsprojekt som har fått namnet “Vilda pollinatörer i fokus”.
Projektet är möjligt tack vare ett så kallat LONA-bidrag och startar upp efter bidraget definitivt beviljas (ett positivt förhandsbesked har redan kommit, nu kvarstår bara det definitiva).

Bildcollage med info om webbinarium om vilda bin och även en projektbeskrivning över ett gemensamt projekt med bin i fokus som Perstorps kommun gör tillsammans med Naturskyddsföreningen Petrstorp

Naturskyddsföreningen i Perstorp och Perstorps kommun genomför tillsammans ett pollineringsprojekt som har fått namnet “Vilda pollinatörer i fokus”. Projektet är möjligt tack vare ett så kallat LONA-bidrag och startar upp efter bidraget definitivt beviljas (ett positivt förhandsbesked har redan kommit, nu kvarstår bara det definitiva).

Onsdag 21 april, klockan 19.00, inleds satsningen på att hjälpa vilda pollinatörer med två digitala föreläsningar med tips på om hur vi kan rädda bina:

  • Magnus Billqvist (Naturskyddsföreningens kansli i Höör) berättar om informationen på webbsidan "Hjälp bina" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som sprider kunskap om bin och inspirerar till vad vi tillsammans kan göra för att hjälpa dem i Skåne, Sveriges sydligaste och i genomsnitt varmaste landskap (enligt SMHI).

De digitala föreläsningarna sker med hjälp av verktyget Zoom.

Dagen innan skickas en zoom-länk (som behövs för att vara med) till alla som har anmält sig.

Anmälan görs genom att skicka ett e-post meddelande till: perstorp@naturskyddsforeningen.se.

När det gäller LONA-pollineringsprojektet där Naturskyddsföreningen och Perstorps kommun samarbetar har ett positivt förhandsbesked kommit från länsstyrelsen. Men innan projektet kan dra igång på riktigt krävs ett definitivt beslut. Om inget oförutsett inträffar beviljas 75 000 kronor till projektet som går under namnet "Vilda pollinatörer i fokus" och som bland annat syftar till att gynna vilda pollinatörer och öka deras möjligheter att överleva. Till exempel ska hundra kvadratmeter ängsblommor etableras inom projektområdet som ligger i Norra Lyckan Parken.

- Att göra insatser för att hjälpa våra pollinatörer är viktigt. Naturskyddsföreningen i Sverige genomför nu kampanjen “Operation: Rädda bina” för tredje året i rad. Läget för bina är akut. Bina är livsviktiga för vår matproduktion och hela ekosystemet. Men en tredjedel av våra vilda biarter är på väg att försvinna. De hotas av bland annat matbrist, bekämpningsmedel och klimatförändringar, berättar Gerrit Fokkema, ordförande i Naturskyddsföreningen Perstorp.

Projektet "Vilda pollinatörer i fokus" syftar också till att göra Perstorps invånare medvetna om vikten av pollinatörer för vår egen vardag (överlevnad). Genom mer kunskap ökar även förståelsen för framtida kommunala förvaltningsplaner som gynnar pollinerare (till exempel blomrika vägkanter och oklippta gräsytor). 

Vidare ska även ett stort insektshotell och informationsskyltar placeras i anslutning till området. Förhoppningen är också att närboende barn / skolelever kan bidra till etablering av blomsteräng genom att så blomfröer från på omkring 50 kvadratmeter.


Fakta: LONA-bidraget
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa. Det är endast kommuner som kan söka bidraget, men projekt kan även initieras och drivas av lokala initiativtagare.
Mer information på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: