Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Korsning görs mer trafiksäker och vackrare

Fyll i beskrivning av bilden

Under vecka 18 startade ombyggnaden av korsningen Köpmangatan – Järnvägsgatan. Besiktning av arbetet är planerad till vecka 36.

Projektet drivs av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Perstorps kommun. Totalentreprenör är Fasab Bygg och Mark och för belysningen står Infratek. Korsningen ska bli trafiksäkrare och vackrare, bland annat ska gång- och cykelstråket längs Järnvägsgatan bindas samman. Ny belysning tillkommer också vilket ökar trygghetskänslan.

Dessutom utökas antalet parkeringsplatser och parkmiljön förbättras med bland annat nya bänkar Vidare får restaurangerna i närheten utökade möjligheter till uteserveringar i och med att trottoarytan utökas.

Arbetet har tyvärr försenats på grund av VA-arbeten, men väntas vara klart i början av september månad.

Senast uppdaterad:

Till toppen