Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Miljöförbund representerar Sverige vid EU-besök

Söderåsens miljöförbund har utsetts att representera Sveriges kommunala tillsyns­myndigheter när EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet kommer till Sverige och gör revision.
- Det är jätteroligt att Jordbruksverket visar att man har stort förtroende för förbundets verksamhet och för våra medarbetare, säger Torbjörn Ekelund (L) ordförande i direktionen för Söderåsens miljöförbund.

Söderåsens miljöförbund har utsetts att representera Sveriges kommunala tillsynsmyndigheter när EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet gör revision i Sverige.

Söderåsens miljöförbund har utsetts att representera Sveriges kommunala tillsynsmyndigheter när EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet gör revision i Sverige.

EU:s generaldirektorat ska kontrollera hur på Sveriges sköter sin tillsyn till enligt förordningen om animaliska biprodukter (ABP-förordningen). Syftet med lagen är att förhindra smittspridning mellan djur och från djur till människa, så som vi exempelvis tidigare sett med galna ko-sjukan.

ABP (animaliska biprodukter) är produkter av animaliskt ursprung som inte får ingå i livsmedelskedjan, exempelvis kadaver, gödsel, kött- och benmjöl och kasserade livsmedel.

Reglerna gäller hela livsmedelskedjan, från jord till bord. Hur hanteringen får gå till är strikt reglerat i lagen.

Kommunens tillsynsansvar omfattar:

  • Förvaring av ABP i primärproduktionen (jordbruk, växthusodling, fiskodling mm)
  • Förbränningsanläggningar i primärproduktionen
  • Hantering av stallgödsel i primärproduktionen
  • Hantering av andra organiska gödselmedel (t ex benmjöl)
  • Nedgrävning av ABP
  • Utlämnande och transport av matavfall
  • Kompostering av matavfall hos privatpersoner, flerfamiljshus och liknande
  • Hantering av ABP på livsmedelsanläggningar där vi har livsmedelstillsynen

Revisionen innebär att EU:s generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet kontrollerar att medlemsländerna sköter sin tillsyn på ett bra sätt. Nu planerar de att göra revision av Sveriges ABP-tillsyn. Vid granskningen kommer Jordbruksverket och Livsmedelsverket att delta från central nivå och någon länsstyrelse kommer att delta från regionalnivå. Från lokal nivå har Söderåsens miljöförbund utsetts att representera Sveriges kommunala tillsyns­myn­digheter.

Miljöförbundet kommer att medverka på revisionens första dag i Jönköping, då EU går igenom och bedömer hur kontrollen är organiserad i Sverige.

- Detta känns spännande, för självklart vill vi att Sverige klarar revisionen med så få anmärkningar som möjligt, säger Ingrid Bornfeldt Persson chef för avdelning mark och vatten på Söderåsens miljöförbund.

Revisionen kommer förutom att omfatta skrivelser och andra dokument samt intervjuer av myndig­hets­personer också bestå av inspektion på ett antal olika anläggningar och eventuellt även intervjuer av verk­samhetsutövare där förbundet har tillsyn.

Därför ska förbundet även medverka då revisorerna besöker en lantbrukare som har verksamhet som förbundet har tillsyn på.

- Här kommer de att få se hur vi sköter vår tillsyn i praktiken, säger Lena Hörberg Eriksson miljöinspektör på Söderåsens miljöförbund som också sitter med i en nationell referens­grupp hos Jordbruksverket

- Jag tror att vi genom medverkan i bl.a. referensgruppen har gjort ett gott intryck, säger Ingrid Bornfeldt Persson chef för avdelning mark och vatten på Söderåsens miljöförbund. Vi uppfattar det som att Jordbruksverket har förtroende för oss och känner oss ganska stolta över uppdraget. Hoppas nu bara att EU-kommissionen också blir nöjda med oss.

Revisionen var först planerad att genomföras 17-25 mars men beslut fattades under måndagen (9 mars) att skjuta något på tidpunkten på grund av rådande situation rörande Coronaviruset.

För mer information kontakta Lena Hörberg Eriksson miljöinspektör Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 23, Ingrid Bornfeldt Persson, chef för avdelning mark och vatten på Söderåsens miljöförbund på telefon 0435-78 24 86 eller Torbjörn Ekelund (L) ordförande i direktionen för Söderåsens miljöförbund på telefon 070-689 56 31.

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Torget 1

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag, 08.00-16.30

Fredag, 08.00-15.00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram