Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Oderljungavägen öppnar igen

Det är två veckor till julafton men redan idag den 10 december öppnas en tidig julklapp i form av Oderljungvägen vid Ica som varit avstängd sedan i slutet av september.
Renoveringen av vägbron är nu så pass klar att vägen kan öppnas från och med klockan 16:00.

Vägbro Oderljungavägen öppnar efter renovering.

Vägbron på Oderljungavägen öppnar fredag 10 december efter att vägtrummor renoverats.

Färdigställandet var planerat till slutet av november men under arbetets gång påträffades berg i den gamla bäckbotten som behövdes sprängas bort vilket försenade arbetet något. Två nya vägtrummor har lagts på plats som Perstorpsbäcken rinner igenom.

- Tyvärr har vi inte haft möjlighet att arbeta ikapp tiden då tillståndsansökan och processen kring att bearbeta berget tog knappa två veckor. Det i kombintaion med den period vi befinner oss i med nederbörd i form av snö, minusgrader och tjäle i mark har gjort att vi är där vi är idag, säger Linus Åhlén, enhetschef på tekniska kontoret.

Vägbädden har återuppbyggs och vägen asfaterats. Dock kvarstår en del justeringar vilket kan upplevas som mindre avvikelser i höjd och anslutningar i kör-och gångbanor.

- Under 2022 färdigställs allt i form av ett toppskikt av beläggningsarbeten på gata och gångbanor, samt justering av intilliggande grönytor och slänter.

Oderljungavägen öppnas för trafik fredag 10 december klockan 16:00.

  • Notera att störningar kan förekomma på måndag 13 december på grund av målning av linjer.
  • Det kan även bli störningar från och med måndag 20 december då räckesmontering inleds.
  • Hastigheten på sträckan kommer därför att vara nedsatt till 30 km/h fram tills väg/broräckena är monterade

Senast uppdaterad: