Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Pendlarparkering byggs om

Fyll i beskrivning av bilden

Onsdag den 18 april börjar arbetet med ombyggnad pendlarparkeringen invid järnvägsstationen. Syftet är att uppnå en tryggare och mer gestaltad plats.

I samband med jobbet blir halva parkeringen, den västra delen, avstängd. Den östra delen blir öppen större delen av entreprenaden.
- Parkeringesmöjligheter finns vid grusplanen i korsningen Stockholmsvägen/Hantverkaregatan, berättar driftsingenjör Håkan Eriksson och fortsätter:

- Mitt på parkeringen står ett av Trafikverket ägt teknikhus/servicehus, vilket på grund av sin beskaffenhet varken kan flyttas eller målas om. Istället kläs huset delvis in med specialritade laserskurna plåtar med integrerad belysning.

Övrigt innebär projektet att parkeringsplatserna ska målas om. Plats för elbilar ska iordningställas. Pollare ska dessutom anordnas för att lättare kunna låsa motorcyklar och mopeder plus att ett nytt cykelhus ska placeras på området.

- För att göra området mer välkomnande ska även befintlig slänt längs med anslutande område till Järnvägsgatan åtgärdas med ny trappa med vilplan och planteringsytor med ny växlighet. Ny och bättre belysning ska också monteras.

Budget för ombyggnaden: 1,8 miljoner kronor,inklusive en halv miljon kronor i bidrag från Skånetrafiken.


Arbetet planeras vara färdigt i slutet av maj.

Senast uppdaterad: