Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Välkommen tyck till om förslag till detaljplan
för Bälinge bad och camping

Detaljplanens syfte är att reglera, säkerställa campingverksamheten och badet på fastigheten Bälinge 15:252 samt intilliggande samfällighet Bälinge S:2.

Förslag till detaljplan för Bälinge bad och camping

Detaljplanens syfte är att reglera, säkerställa campingverksamheten och badet på fastigheten Bälinge 15:252 samt intilliggande samfällighet Bälinge S:2. Ev. synpunkter ska vara skriftliga och ha inkommit senast 2020-09-18, annars kan rätten att i ett senare skede överklaga detaljplanen gå förlorad. Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden, Perstorps kommun, 284 85 Perstorp, alternativt via e-post till bn@perstorp.se.

Planen ska även säkerställa strandskyddets värden i och med att planområdet ligger inom strandskyddat område: naturen i strandzonen vid Bälingesjön och allmänhetens tillgång till densamma. Planen ska även tillhandahålla tydliga bestämmelser för området, så att karaktären bibehålls.

En behovsbedömning av miljöbedömning har gjorts och samråd har skett med Länsstyrelsen. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. Detaljplanen hanteras med så kallat utökat planförfarande.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ha inkommit senast 2020-09-18, annars kan rätten att i ett senare skede överklaga detaljplanen gå förlorad.

Synpunkterna skickas till Byggnadsnämnden, Perstorps kommun, 284 85 Perstorp, alternativt via e-post till bn@perstorp.se.

Alla handlingar i ärendet:

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram