Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Årets första kommunfullmäktige

Fyll i beskrivning av bilden

Så var det dags: 2018 års första sammanträde i komunfullmäktige äger rum onsdag 28 februari klockan 18.00.


Det var inget vare sig i december eller januari. Men nu i februari samlas kommunfullmäktige igen i lokalen Karpen på kommunhuset. Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund.

Övrigt på dagordningen:

  • Information om Kommunförbundet Skånes verksamhet.
  • Information från nämnder styrelser och bolag.
  • Kommundirektören Ulf Bengtsson ger en nulägesrapport om vad som har gjorts och vad som är på gång.

Särskilda beslutsärenden är:

  • Motion om personligt ombud.
  • Omdisponering av investeringsanslag till en snabbladdningsstation för elbilar utmed väg 21.
  • Fördjupad studie av framtida användning av fastigheten Brukshotellet 2. (Kommunstyrelsen har beslutat uppdra åt kommundirektören att genomföra en fördjupad studie kring framtida användning av Brukshotellet. Till det anvisas maximalt en halv miljon kronor). Ett förslag är att fastigheten görs om till kommunhus då det nuvarande anses undermåligt. Om kommunfullmäktige säger ja till studien ska i så fall en sådan vara färdig så kommunfullmäktige kan fatta beslut om vägval senast i maj 2018.

På sammanträdet behandlas även:

  • Delårsrapport för kommunalförbundet Medelpunkten 2017
  • Fyllnadsval efter kent Holmer (S) som avsagt sig uppdrag.

Här finns kallelse och handlingar till sammanträdet Pdf, 1.3 MB.

Senast uppdaterad: