Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid 19 vecka 41: Pandemin är inte över - fyra nya fall

Enligt den senaste statistiken som presenteras på Region Skånes lägesbild hade Perstorp fyra nya personer som konstaterats med covid-19 den senaste veckan.
När det gäller vaccinationsgraden ligger Perstorp på ett snitt på 721 personer per tusen invånare över 12 år som fått en första dos vaccin. Snittet för Skåne är 768.
Så glöm inte: Det är fortfarande pandemi. Stanna hemma och testa dig om du är krasslig. Tvätta händerna ofta och noga samt vaccinera dig om du inte redan gjort det.

Bildcollage med två större bilder samt en liten på coronaviruset. Största bilden är ett skärmklipp från Folkhälsomyndighetens statistik och bilden under har texten coronavirus covid-19.

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik har fyra nya covid-19 fall konstaterats i Perstorp den senaste veckan. Klicka på bilden för att komma direkt till Folkhälsomyndighetens sida med statistik.

Läget i kommunen

Noterbart från den gångna veckan är framför allt att vaccinationen av dos 3 på Österbo är genomförd.

Också värt att notera är att vaccinationerna av barn i åldrarna 12-15 år i Skåne (cirka 67 000 barn) startade vecka 41. Vaccinationerna mot covid-19 görs på skolorna av vårdcentralerna i nära samarbete med skolorna och vårdcentralerna

I Perstorp genomfördes vaccinationen på Centralskolan onsdagen den 13 oktober

I övrigt bedrivs kommunens verksamheter i det närmaste helt normalt. Tidsbokning av tider på Hälsotek och solarium på Ugglebadet är till exempel skillnader mot normalt.

Tills vidare gäller även utglesade mattider och placering i skolmåltidsrestauranger.

Personal arbetar även mer på plats men alternativet att arbeta hemifrån fortsätter att praktiseras för att minimera trängsel.

Fysiska möten genomförs också men med anpassningar. Nämndssammanträden och kommunfullmäktige är exempel på möten som tidigare genomförts digitalt men som återigen genomförs med ledamöter på plats.

 

Lokal statistik

När det gäller statistiken över nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den ligger snittet för Skåne vecka 41 på 29. Motsvarande siffra för Perstorp är 53.

Totat antal personer i Perstorp som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning är enligt Folkhälsomyndigheten 741. Det är är fyra fler än föregående vecka och 719 fler än vecka 35 2020 då smittspridningen tog fart.

Andel vaccinerade över 16 år (21 oktober):

Dos 1: 81,3 procent (motsvarar 926 961 personer)
Fullvaccinerade: 77,9 procent (motsvarar 879 104personer)
Antal givna doser: 1 806 065 stycken

Andel vaccinerade över 12 år:

Dos 1: 78,1 procent
Fullvaccinerade: 73,5 procent

Lyckad satsning med extra öppet för vaccination på vårdcentraler

Skånes vårdcentraler prövade den 16 oktober att underlätta för alla ovaccinerade då vårdcentralerna hade öppet för drop-in-vaccinering.

Slutresultatet blev drygt 11 000 stick. Av dessa var drygt 1 500 dos tre och övriga dos ett eller två.

Tack vare drop-in möjligheten nådde Skåne under förra veckande de högsta vaccinationstalen sedan början av augusti då uppemot 16 000 personer fick sin första dos. Det kan jämföras med 1 600 personer veckan dessförinnan.

Under nästa vecka erbjuds drop-in-vaccination på någon av följande platser:

 • Landskrona station, måndag den 25 oktober klockan 13.00-17.00. För att få din andra dos ska du kontakta din vårdcentral.
 • Hermods, Prästgatan 23 i Helsingborg, tisdag den 26 oktober klockan 10.30-12.00. Dos 2 kommer att ges på samma plats efter sex veckor.
 • Folkuniversitetet, Trädgårdsgatan 25 i Helsingborg, tisdag den 26 oktober klockan 14.00-15.00. Dos 2 kommer att ges på samma plats efter sex veckor.
 • Erikshjälpen, Karlsgatan 47 i Kristianstad, tisdag den 26 oktober klockan 12.00-15.00.
 • Jägersro jubileum, lördag den 30 oktober. Mer information kommer på www.skane.se
 • Vaccinationsmottagning Lund, Baravägen 1 i Lund, tisdag-torsdag klockan 8.30-15.30. Tid för en andra dos ges i samband med vaccinationen.

Det går rykten om Coronavaccinet men följande är sant:

 • Det finns inget grisprotein i vaccinet
 • Man får inte större bröst av sprutan
 • Man blir inte steril och det påverkar heller inte fertiliteten
 • Man får inte Corona av vaccinet
 • Det vi också vet är att många dör i Corona, och att det är dem som inte vaccinerat sig som ligger på sjukhus för vård.

Fakta: Vaccinationer

 • Att vaccinera sig är gratis.

 • Du som är född 2005 eller tidigare boka tid för vaccination mot covid-19. Godkänd legitimering för bokning är BankID.

 • All information finns på webbplatsen www.skane.se

 • Sedan måndagen den 20 september är det vårdcentralerna som utför vaccinationen mot covid-19.
  För att boka tid ringer man den vårdcentral där man är listad. (Telefonnumret till vårdcentralen i Perstorp är 0435-666330)

 • Var man vaccinerar sig är valfritt, men tänk på att både den första och andra dos en ska tas på samma ställe.


Läget i länet

Antalet fall av covid-19 har den senaste veckan ökat något i Skåne.

Under förra veckan rapporterades 406 fall vilket innebär en ökning med 16 procent jämfört med veckan dessförinnan. Ökningen ses i åldersgrupperna 20-69 år medan det är fortsatt få fall över 70 år.

– Efter att ha legat på en platå ett par veckor ser vi att antalet fall nu ökar något, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne till regionens webbplats

Utvecklingen visar att det fortfarande pågår en smittspridning i samhället.

– Det är med andra ord inte läge att slappna av. Det är fortsatt viktigt att stanna hemma vid symtom och att provta sig vid symtom, även om man är vaccinerad, menar Eva Melander.

Tredje dos vaccin och influensaspruta

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa grupper med ökad risk för svår covid-19 ska erbjudas en tredje dos. Det gäller personer i särskilt boende för äldre, personer med hemsjukvård och hemtjänst beviljad av kommunen samt alla som är 80 år och äldre.

I Region Skåne är det vårdcentralerna som ansvarar för att dessa grupper erbjuds en tredje dos.

Den som är 80 år och äldre får en kallelse från sin vårdcentral med erbjudande om tredje dos av covid-19 vaccin.
Samtidigt ges även möjligheten att kombinera detta med vaccination mot säsongsinfluensan.

Notera att det endast är influensavaccinet som går att kombinera med covid-19-vaccinet. För övriga vaccin samt högdos-influensavaccin som ges på särskilda boenden för äldre gäller att det ska ha gått minst sju dagar såväl före som efter vaccination mot covid-19.

I nästa vecka får personer mellan 65–79 år ett vykort som informerar om att det är dags för influensavaccination med hänvisning till webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats. för mer information om hur man bokar på respektive vårdcentral.

För den som är över 65 år (eller gravid), är vaccination mot influensa gratis.
Det gäller också den som har en sjukdom eller annat tillstånd som ger ökad risk att bli allvarligt sjuk i influensa.


Folkhälsomyndigheten: Det här gäller

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Den som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

 1. hålla avstånd till andra människor, och
 2. särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Alla som har symtom på covid-19 bör stanna hemma. Vuxna och barn från 6 år rekommenderas även testa sig.
Rekommendationerna kring det förändras inte.

Hur länge bör jag stanna hemma vid symtom?

Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte bara för att datumet den 29 september 2021 passerats. Det gäller även förskolebarn med milda symtom:

Rekommendation till alla som reser in i Sverige

Rekommendationen om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige gäller till och med den 31 oktober:

Fullvaccinerade är undantagna.

De flesta av restriktionerna är hävda

Sedan den 29 september gäller steg fyra i Regeringens plan för avveckling av restriktioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Följande gäller:

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
 • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
 • Allmänna krav på verksamhetsutövare gällande smittskyddsåtgärder enligt covid-19-lagen, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och begränsningsförordningen. Det handlar till exempel om att utrymmen som anordnaren disponerar över ska ordnas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.
 • Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.
 • Särskilda rekommendationer till personer som inte vaccinerat sig om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19. Det handlar om att fortsätta hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det vilar enligt smittskyddslagen ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

Det sista steget i regeringens plan för avveckling av restriktioner är steg fem vilket innebär att kvarvarade restriktioner hävs. Datum för steg fem är ännu inte bestämt.

Senast uppdaterad: