Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med återremittering av ärende

Det var tio månader sedan sist.
Samma dag som regeringen släppte de allra flesta av coronarestriktionerna träffades ledamöterna i kommunfullmäktige live igen.
Kvällen till ära återremitterades ett ärende efter votering.

Kommunfullmäktige 29 september 2021. Kulturhuset.

Samtliga sammanträden sedan november 2020 har fullmäktige genomförts digitalt. Men den 29 september träffades ledamöterna igen för fysiskt sammanträde(för övrigt samma dag som regeringen släppte på coronarestriktioner). I talarstolen kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

September månads sammanträde med alla ledamöter på plats gladde alla:

- Vi i presidiet är väldigt glada över att välkomna alla fullmäktigeledamöter. Återstarten av normaliteten kan man väl kalla det för, sa kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson (M).

Mötet var planerat att inledas med allmänhetens frågestund men den ärendepunkten utgick då ingen fråga inkommit.
Därefter presenterades information från revisionen, socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden Perstorp Näringslivs AB och kommundirektören.

- Vi har tittat lite på kontinuiteten i hemtjänsten. Vi började med ett mått på 20 personer per 14 dagar. Som högst har vi varit uppe i 23 och nu är vi nere i 15 personer. Kan låta mycket men om man jämför med riket är det riktigt bra. Vidare är arbetet med Österbo är i full gång. Tar lång tid innan vi är i byggdelen men just nu är flera arbetsgrupper igång som bland annat tittar på rumsplanering,berätade socialnämndens ordförande Jenny Delén.

Byggnadsnämndens ordförande Hans Stifors sa:
- Förslaget till detaljplan när det gäller Österbo kommer upp i nästa vecka. Dessutom är bygglovet för Centralskolan klart så bygget kan gå igång. Vi har även haft ett informationsmöte kring bostadsbyggnation på Svampvägen och Jeans väg. Var ett bra och uppskattat möte där synpunkter kom fram. Pågår en geoteknisk undersökning där så vi får se om det går att bygga i området.

Kultur- och fritidsnämnden Håkan Abrahamsson berättade:

- Prognosen på helåret ligger i dagsläget minus hundra tusen kronor vilket är något bättre än de tvåhundrafemtio tusen vi hade tidigare. Kan också nämna att Ugglebadet öppnar inomhusssongen från och med den 30 september och att möjligheten till bad kommer vara stängd en period i höst på grund av att klorrengöringen ska åtgärdas.

Perstorps Näringslivs AB, lennart Johansson nämnde kort:

- Det har inte hänt så mycket men det händer ändå saker. Arbetet med Centrumhuset fortgår. Nu kan man till exempel se hur fasaden blir. När det gäller ekonomi överträffar vi budgeten med råge.

Kommundirektör Ulf Bengtsson passade på att rikta ett tack till kommunens anställda:
- Jättekul att få ses fysikt igen och att vi kan återgå till en någorlunda normal tillvaro. Pandemin är dock inte över så det gäller att vara fortsatt försiktig. Jag vill rikta ett stort tack till dig som jobbar i Perstorps kommun som under tjugo månaders tid gjort en fantastisk insats med hållt i. Vidare är vi mitt uppe i två viktiga rekryteringar av chef till kultur- och fritidsförvaltningen och trygghetssamordnare. Jag har idag haft ett uppstartsmöte med Hässleholms kommun om ett längre samarbetsavtal med räddningstjänsten. Finns många bra utgångspunkter där. Vill också vill nämna att kommunens näringslivschef är i full gång med att lära känna näringslivet och skapa de viktiga relationerna. Hon har också ansvarat att jobba med hyfsat tunga och viktiga strategiska frågor framöver.

Beslutsärenden var:

  • Merkostnader till följd av Covid-19 - ärendet återremitterades efter yrkan från Socialdemokraterna. Partiet anser det är viktigt att socialnämnden får en förstärkning av budgeten från de av pengar som staten skjuter till då nämnden brottas med utgifter som är kopplade till pandemin.

Votering krävdes innan beslut klubbades: Resultatetblev 16 röster för bifall till kommunstyrelsens förlslag att använda 3,1 miljoner kronor av de totalt dryga fem miljoner som komunen fått av staten. 16 ledamöter röstade återremiss medan tre som avstod

- Då det krävdes 12 röster för bifall kan jag konstatera att fullmäktige beslutat att återremittera ärendet, sa kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson.

  • Förändringar av trafikföreskrifter inom Perstorps kommun
    Torgny Lindau: Ett ärende på temat ordning och redan. En diger lista vi har framför oss. Också ett bra yrkande från ocialdemokraterna vi valde att bifalla. I övrigt beslut enligt Kommunstyrelsens förslag. Läs mer om det via artikel här Öppnas i nytt fönster.
  • Förslag till reviderade arvoden för kommunal skyddsjakt

Beslut enligt Kommunstyrelsens förslag. Läs mer om det via artikel här Öppnas i nytt fönster.

  • Från deltid till heltid

HR-chef Lottie Kvick var inbjuden som gäst för att berätta om utförd rappoirt och det pågående arbetet.
- Utifrån ett arbetsgivarperspektiv handlar det om arbetskraftsförsörjningen. Vi måste titta på den kompetens vi redan har inne i organisationen. I takt med att arbetsgivarna också blivit medvetna om det här jobbar även de centrala parterna med det. De som de centrala parterna varit tydliga är att fler ska jobba med heltid. Handlar inte om anställningar utan det handlar om arbete. I Perstorp pratar vi heltidsanställda medan de centrala parterna paratar heltidsarbeten, sa Lottie och fortsatte:

- Hur har vi då lyckats i Perstorp? Det är fler som anställs på heltid. Förflyttningen går framåt men i snigelfart. Det går i alla fall i rätt riktning. Vi har till exempel flera som läser till förskollärare vilket är mycket postivt då. Inom teknik och service har kombitjänster inom lokalvård och kök skapats. Våra utmaningar är många. Till exempel jämställdhetsfrågan och att alla anställda inte vill jobba heltid.

Avslutningsvis hanterade anmälningsärende att notera halvårsredovisning Söderåsens miljöförbund.

Dessutom genomfördes fyllnadsval då ledamoten Ulla-Britt Brandin lämnat in avsägelse från sina samtliga uppdrag.
Ellionor Silver valdes som ordinarie ledamot i socialnämnden medan övriga poster förklarades vakanta.

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 27 oktober.

Se sammanträdet i efterhand via spelaren:

Senast uppdaterad: