Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Halvårsbokslut pekar
på bättre resultat än budget

Kommunens halvårsbokslut visar på ett positivt resultat på 13,7 miljoner kronor.
För året som helhet prognostiseras ett positivt resultat på 11,7 Mkr vilket är 3,9 Mkr bättre jämfört med budgeterat.

 Kommunens likvida medel uppgick vid halvårsskiftet till 43,2 Mkr vilket ären minskning med 2,9 Mkr sedan årsskiftet. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, statsbidrag, och utjämning visar hur stor del av dessa intäkter som går åt till den löpande verksamheten. Måttet i halvårsbokslutet uppgår till 93,3 procent, vilket innebär att kommunen för varje hundralapp som erhålls i skatt, tillhandahåller verksamhet för 93 kronor och 30 öre.


Läs hela halvårsbokslutet och årsprognosen här Länk till annan webbplats.

Fyll i beskrivning av bilden

Senast uppdaterad: