Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ja i kommunstyrelsen till att betala
kameror på skola

Centralskolan har under en tid hanterat ett flertal incidenter på skolan.
För att stävja händelseutvecklingen och skapa mer trygghet i skolmiljön har kameror placerats inom skolans område.
- Det har redan gett effekt och kommunstyrelsen är positiv till att ta kostnaden för åtgärderna, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Centralskolan har fått kameror på området.

Som en trygghetskapande åtgärd har kameror (ej den på bilden. Den är med i collaget endast i illustrationssyfte) monterats på Centralskolans område. Detta för att stävja utvecklingen av antalet incidenter som hanterats på skolan under senare tid

Det var på det senaste sammanträdet i kommunstyrelsen som ärendet fanns med på dagordningen. Uppsättandet av kamerorna på Centralskolan har visat sig vara en lösning och en trygghetsfrämjande åtgärd som minskat incidenterna. Kostnaden för kamerorna inom skolans område har uppgått till 180 000 kronor. Pengar som kommunstyrelsen nu väljer att ta från posten som avser oförutsedda utgifter.

- Vi ser det som ett led i det trygghetspaket som vi vill åstadkomma. Vi har redan sett att det gett effekt då det även minskat kostnaderna för skadegörelse och insatser från personal så vi är positiva till att finansiera kamerorna, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Noterbart i övrigt när det gäller ekonomi är att kommunens resultat som helhet ser positivt ut. Månadsrapporten för september visar ett positivt resultat om 20,8 miljoner kronor vilket är 9,6 miljoner kronor bättre än budgeterat. Lite varningsflagg har dock hissats för att den nya skatteprognosen indikerar något lägre intäkter men det kompenserar av kommunens reserv som avsatts att hantera sådana svängningar.

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram