Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Kommunfullmäktige i Ugglehallen

Fullmäktige sammanträder i Ugglehallen 24 april

April månads sammanträde (onsdag 24) inleds med allmänhetens frågestund. Men den här gången är det inte sammanträdeslokalen Karpen på Kommunhuset som används för mötet. Istället är det Ugglehallen som gäller.

Anledning till lokalbytet är att politikerna under onsdagen redan befinner sig i Ugglehallen då en uppföljningsdag med temat "Vad gjorde vi för pengarna 2018?” arrangeras. Deltar gör kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, nämndens presidium (ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande), kommundirektör och förvaltningschefer samt representanter från verksamheterna i förekommande fall.

Varje nämnd har 45-60 minuter till sitt förfogande där de bland annat ska berätta om saker de känner sig extra stolta över under 2018 plus att de ska redogöra för kommande utmaningar.

Klockan 17:30 avslutas uppföljningsdagen och bara en halvtimme senare, klockan 18:00, inleds kommunfullmäktige där allmänhetens frågestund är första punkt på dagordningen som i övrigt innehåller:

  • Information från kommundirektör Ulf Bengtsson
  • Information från socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, Perstorp Näringslivs AB och Perstorps Fjärrvärme.
  • Beslut kring årsredovisningen för 2018
  • Beslut om hantering av över- och underskott i 2018 års drifts- och investeringsbudget.
  • Beslut kring revisionsberättelse och granskningsrapporter
  • Avsägelse som ledamot i Perstorps Näringslivs AB (Lars Ottosson, PF)
  • 10 Val av lekmannarevisorer till de kommunala bolagen och förbunden.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara från klockan 18:00 när kommunfullmäktige sammanträder.

Senast uppdaterad: