Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Räddningstjänsten firar 20 år
i lokalerna vid Persgården

 17 december 1999 invigdes den nybyggda räddningscentralen i Perstorp. Två brandkårer slogs samman och bildade Räddningstjänsten i Perstorp.
- Det har hänt otroligt mycket under de gångna tjugo åren. Inte minst kan man säga att vi nu är bland de absolut främsta nationellt och internationellt när det gäller olyckor med farliga ämnen, säger räddningschef Leif Hylander.

Räddningstjänsten firar 20 år i lokalerna vid Persgården

Diskussionerna om att bilda en gemensam räddningstjänst började 1997 men tog fart under 1998 då inblandade parter Perstorp AB:s industri brandkår och den kommunala brandkåren märkte att det kunde göras stora samordningsvinster vad gäller exempelvis personal och material.
Januari 1999 sattes sedan spades i marken och bygget av en räddningscentral (en av landets modernaste) i anslutning till Persgården för att samtidigt kunna nyttja redan befintliga lokaliteter som konferensrum och matsal. Anläggningen kopplades dessutom direkt till den medicinska och tekniska hälsovården.

- Läget valdes också utifrån att det ligger nära väg 21 och mitt emellan Industriparken och samhället, berättar räddningschef Leif Hylander som idag 20 år senare kan se tillbaka på en satsning som blev mycket lyckad:

- Vår kompetens och erfarenhet av farliga ämnen har resulterat i att vi nu är ledande både nationellt och internationellt. Vi utbildar såväl svensk som internationell räddningstjänstpersonal plus att vi är behjälplig vid olyckor. Vi har även utvecklat en håltagningsteknik för att borra hål i tankar med farliga ämnen som nu är vedertaget av övriga kemenheter i landet. Och så har samverkan med Myndigheten för skydd och Beredskap (MSB) utökats ytterligare. Den 26 februari kommer förresten MSB:s generaldirektör Dan Eliasson och besöker oss.

Bygget av räddningscentralen hade som villkor att vara klart och redo att tas i bruk ett par veckor före Millennieskiftet. Då när 99 skulle övergå i 00-talet var det ingen som visste vad som väntade. Därför var räddningscentralen tvungen att vara i drift och all personal på plats och redo om något skulle inträffa.

- Nyåret 1999 var även premiär för ambulans på plats i Perstorp. Nu har det utvecklats sig till att vi även har en kemambulans , berättar säkerhets- och beredskapssamordnare Susanne Burström.

Räddningstjänsten Perstorp

Ett av de första stora larmen som den nya räddningscentralen var att hantera var en storbrand på Skolhemmet vid Uggledammen. Just bränder är annars något som räddningstjänsten faktiskt inte släcker så ofta. Enligt statistik är det ungefär fem procent av tiden som ägnas åt ren släckning.

- Men vi är absolut inte sysslolösa för det. Tvärtom har vi mer än någonsin att göra. Vi utför till exempel mycket förbyggande arbete plus att ökade krav från myndigheter ställer extra krav på oss, säger Leif Hylander.

- Ja, inte minst när det gäller säkerhetsbiten. Jämfört med tjugo år sedan gäller helt andra regler för skyddsutrustning som till exempel skor, kläder, hjälm och skyddsglasögon, inflikar Susanne Burström.

Räddningstjänstens aktuella topp trelista vad gäller utförda arbeten toppas av automatiska brandlarm. Tvåa är trafikolyckor och trea så kallade IVPA-larm (I väntan på ambulans).

Tjugo framgångsrika år med räddningscentralen har passerat. En titt i spåkulan, hur ser de kommande tjugo åren ut?

- Närmast får vi extra resurser till att anställa en brandingenjör och en styrkeledare. Dessutom byter vi ut vår trettio år gamla lastväxlare mot en ny. Vidare fortsätter den tekniska utvecklingen med innovationer som underlättar arbetet, till exempel värmekamera i glaset till rökdykarnas skyddsglas. Och så får kommunen vara beredd på större och höjd beredskap i händelse av kris och eventuell ofred, siar Leif Hylander.

- Säkerhetstänket har även skärpts på senare år avseende lås och tillträdesskydd till räddningscentralen, inflikar Susanne Burström.

20-årsdagen den 17 december firas på anläggningen med en tillställning för anställda med familjer. Det blir mingel, mat och en chans att titta på bildspel/fotografier från förr.

Så här inför stundande helger vill Leif och Susanne passa på att skicka med en hälsning:

- Räddningstjänsten önskar alla en god och säker jul- och nyårshelg utan besök från oss!

Senast uppdaterad: