Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Region Skåne: Vaccination av 12-15 åringar
i oktober

Det är vårdcentralerna som numera utför vaccinationen mot covid-19. För att boka tid ringer man den vårdcentral där man är listad. Noterbart är att vårdcentralen i Perstorp har öppet lördag 16 oktober för den som är helt ovaccinerad. Tid kan bokas i förväg men det går också bra att bara komma under aktuell tid 09:00-16:00.
När det gäller vaccinationen av 12-15-åringar planeras den till att starta 11 oktober och utförs på skolan av vårdcentralerna.

Bildcollage med tre bilder. Till vänster en bild på Vårdcentralen som utför vaccinationen mot covid-19. Tilkl höger en bild med texten kavla upp ärmen Perstorp. Underst ett skärmklipp med statistik från Folkhälsomyndigheten.

Enligt Region Skåne behöver behöver fler kavla upp ärmen och vaccinera sig. Du som är född 2005 eller tidigare kan boka tid. Sedan den 20 september är det vårdcentralerna som tagit över vaccineringen och då gäller det att ringa den vårdcentral där man är listad för att boka tid.

Läget i kommunen

Kommunens verksamheter bedrivs i det närmaste helt normalt. Tidsbokning av tider på Hälsotek och solarium på Ugglebadet är en skillnad mot normalt plus att öppna förskolan till exempel bedriver verksamhet utomhus.
Tills vidare gäller även utglesade mattider och placering i skolmåltidsrestauranger. Anställda som kan arbeta hemifrån fortsätter praktisera skiftgång.

Kommunen har även en gemensam planering med Region Skåne som syftar till att att höja vaccinationstäckningen på vissa områden i Perstorp där det har visat sig att vaccinationer i samtliga åldrar har varit låg.


Fortsatt avveckling av restriktionerna

Regeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har beslutat att Sverige ska gå in i den så kallade fas fyra från och med den 29 september vilket innebär att de flesta av restriktionerna hävs.

Följande sker:

 • Deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartaken för privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler tas bort
 • De kvarvarande restriktioner som finns på serveringsställen, till exempel storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort
 • Allmänna krav på verksamhetsutövare gällande smittskyddsåtgärder enligt covid-19-lagen, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och begränsningsförordningen. Det handlar till exempel om att utrymmen som anordnaren disponerar över ska ordnas på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
 • Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån tas bort och en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas.
 • Den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig, och arbetsgivare bör då underlätta för hemarbete.
 • Särskilda rekommendationer till personer som inte vaccinerat sig om att vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att de blir smittade och sprida sjukdomen covid-19. Det handlar om att fortsätta hålla avstånd till andra människor, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Det vilar enligt smittskyddslagen ett stort ansvar på individen att inte sprida smittsamma sjukdomar.

Det sista steget i regeringens plan för avveckling av restriktioner är steg fem vilket innebär att kvarvarade restriktioner hävs. Datum för steg fem är ännu inte bestämt.


Vårdcentraler har tagit över vaccinationerna

Sedan måndagen den 20 september är det vårdcentralerna som utför vaccinationen mot covid-19.

 • För att boka tid ringer man den vårdcentral där man är listad. (Telefonnumret till vårdcentralen i Perstorp är 0435-666330)
 • Den som har tagit en första dos hos någon av de privata vaccinatörerna ska även ta dos två på samma ställe.

 • Har du däremot fått din första dos på någon av de privata mottagningarna blir även erbjuden din andra dos på samma ställe.


Vårdcentralen extra öppen för vaccination 16 oktober

Lördag 16 oktober mellan klockan 09:00-16:00 är du som är listad varmt välkommen till Vårdcentralen i Perstorp (Bryggaregatan 15) om du är helt ovaccinerad.

Vårdcentralen uppmanar alla Perstorps bor som inte är vaccinerade från åldern 16 år och uppåt att komma och vaccinera sig.

Det går att boka sig på 1177 men har du inte möjlighet så är det bara att komma den dagen.

Observera att det bara är öppet för vaccinering mot Covid-19 den 16 oktober, all annan verksamhet är stängd.

Det går rykten om Coronavaccinet men följande är sant:

-Det finns inget grisprotein i vaccinet

-Man får inte större bröst av sprutan

-Man blir inte steril och det påverkar heller inte fertiliteten

-Man får inte Corona av vaccinet

Det vi också vet är att många dör i Corona, och att det är dem som inte vaccinerat sig som ligger på sjukhus för vård.


Vaccinering av 12-15-åringar börjar 11 oktober

Folkhälsomyndigheten meddelade på torsdagen den 16 september om allmän vaccination mot covid-19 från 12 år.

Den 11 oktober startar vaccinationerna av barn i åldrarna 12-15 år i Skåne (cirka 67 000 barn). Planering pågår och klart är att vaccinationerna mot covid-19 görs på skolorna av vårdcentralerna.

– Vi eftersträvar en hög och jämn vaccinationstäckning i den här gruppen och då vet vi att skolorna är det bästa stället att genomföra det. Vi vill så långt som möjligt använda skolornas befintliga rutiner för barnvaccinationer, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare i Region Skåne till regionens webbplats..

Barnen måste ha fyllt 12 år vid vaccinationstillfället och yngre barn erbjuds vaccination efter hand som de fyller 12. Dos två ges även i den här gruppen sex veckor efter den första.

Mer information uppdateras löpande på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där nyttig information om vaccination mot covid-19 också finns.


Läget i länet

Antalet fall av covid-19 fortsätter att minska i Skåne i stort sett alla åldersgrupper. Förra veckan minskade antalet fall med cirka 27 procent.

– Vi ser en tydlig nedgång av antalet nya fall under vecka 37 jämfört med vecka 36. Antalet fall förra veckan var 760 stycken jämfört med 1 036 veckan före. Och det minskar i alla åldersgrupper under 70 år och i de flesta delar av Skåne, säger Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander till regionens webbplats.

Jämfört med i somras är det något fler som vårdas för covid-19 på sjukhusen runt om i Skåne. Flertalet av dem som vårdas har det gemensamt att de är ovaccinerade.

Och trots att över 75 procent av Skånes invånare nu är fullvaccinerade fortsätter arbetet med att nå ovaccinerade grupper. Alla som är 16 år och uppåt kan ringa sin vårdcentral och boka en tid för vaccinering.
Samtidigt arbetar Region Skåne vidare med uppsökande verksamhet och mobila team har bland annat besökt en Malmö FF-match, Vallåkraträffen och en moské i Malmö.

- Tyvärr är inte pandemin över. Antalet som vårdas på sjukhus ökar något och det visar på vikten av att alla, oavsett ålder, vaccinerar sig för att undvika svår sjukdom. Det är även viktigt att man stannar hemma och provtar sig vid symtom. Och det gäller alla, även vaccinerade, säger Eva Melander.

Andel vaccinerade över 18 år (23 september):

Dos 1: 80,6 procent
Fullvaccinerade: 75,8 procent (motvarar 839 354 personer)
Antal givna doser: 1 743 116 stycken

Andel vaccinerade över 16 år:

Dos 1: 79,9 procent
Fullvaccinerade: 74,2 procent

 

Folkhälsomyndigheten: Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga

Folkhälsomyndigheten påpekar att det fortsatt viktigaste skyddet mot covid-19 är att så många som möjligt vaccinerar sig så att en hög vaccinationstäckning nås.

Myndigheten bedömer att covid-19 är en sjukdom som vi måste lära oss att leva med i samhället och arbetet med testning och smittspårning ute i regionerna måste fortsätta. Skulle utvecklingen vända till kritiska nivåer finns en beredskap att införa restriktioner igen.

Folkhälsomyndigheten bedömer också att de allmänna råden om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 kan tas bort den 29 september. Detta eftersom dessa inte längre bedöms vara motiverade ur ett smittskydds- och folkhälsoperspektiv.
Myndigheten har beslutat om nya allmänna råd som framförallt riktar sig till vuxna som inte vaccinerat sig eftersom ovaccinerade löper större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra. Alla, även fullvaccinerade, bör fortsatt vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid misstanke om covid-19.

De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Samarbete kring lokala insatser

Region Skåne arbetar på många olika sätt tillsammans med bland andra kommuner, Länsstyrelsen, ideella föreningar och folkhögskolor för att nå grupper där få har vaccinerat sig. Till exempel tittar man på ålder och geografi för att kunna sätta in insatser där de bäst behövs.

Perstorps kommun har haft möten tillsammans med Region Skåne med just det syftet. Diskussionen mynnade ut i en plan där alternativa vaccinationsplatser och tider kan erbjudas inom någon vecka

- Vi vill sänka trösklarna och göra det så enkelt som möjligt att bli vaccinerad. Fokus just nu är att få till en hög och jämlik täckning överallt, vi måste på alla sätt undvika att stora grupper i samhället är ovaccinerade. Under våren arbetade vi till stor del med informationsinsatser. Nu riktar vi till största delen in oss på att öka tillgängligheten och vaccinera på platser där invånarna befinner sig, säger vaccinsamordnare Per Hagstam.

Länsstyrelsen har besökt ungefär hälften av Skånes kommuner (däribland Perstorp) och på flera håll ses en ökad aktivitet hos vaccinatörerna efter deras besök.


Glöm inte att gällande restriktioner uphhör att gälla först den 29 september:

 • Håll avstånd
 • Tvätta händerna ofta
 • Stanna hemma vid symtom
 • Undvik trängsel
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Läs Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt är också att fortsätta med egenprovtagning vid symptom.

Egenprovtagning ska alltid göras vid symptom även om man är vaccinerad eller har haft covid-19 för mer än sex månader sedan.

Lokal statistik

När det gäller statistiken över nya konstaterade covid-19 fall per 100 000 invånare per kommun den ligger snittet för Skåne vecka 37 på 55. Motsvarande siffra för Perstorp är 40.

Totat antal personer i Perstorp som någon gång sedan den 2 mars 2020 har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning är enligt Folkhälsomyndigheten 733. Det är är tre fler än föregående vecka och 711 fler än vecka 35 2020 då smittspridningen tog fart.

Statistik från Folkhälsomyndigheten över antalet konstaterade fall med covid-19.

Statistik från Folkhälsomyndigheten över antalet konstaterade fall med covid-19. Klicka på bilden för att komma till sidan där det går att söka upp Perstorp.

Vaccinationer

 • Att vaccinera sig är gratis.

 • Du som är född 2005 eller tidigare boka tid för vaccination mot covid-19. Godkänd legitimering för bokning är BankID.

 • All information finns på webbplatsen www.skane.se

 • Sedan måndagen den 20 september är det vårdcentralerna som utför vaccinationen mot covid-19.
  För att boka tid ringer man den vårdcentral där man är listad.

 • Var man vaccinerar sig är valfritt, men tänk på att både den första och andra dos en ska tas på samma ställe.

 • Region Skåne planerar för vaccination av 12-15-åringar med start 11 oktober.

 • När det gäller fullvaccinerade per 1 000 invånare över 16 år per kommun är snittet för Skåne 730. Motsvarande siffra för Perstorp är 695.

 • Vaccinerade med en första dos per 1000 invånare över 16 år per kommun har ett Skånesnitt på 799. Motsvarade siffra för Perstorp är 747.

 • All statistik finns att ta del av via webbplatsen www.skane.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sidan med lägesbild Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: