Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Reparation av broar följer tidsplan -
Ybbarpsån däms upp och pumpas förbi

Det har snart gått två månader sedan broproblematiken på Gustavsborgsvägen och Bruksvägen uppdagades. Den ena rasade (Gustavsborgsvägen) och den andra bedömdes vara i så pass stort behov av renovering (Bruksvägen) att den stängdes med omedelbar verkan.
Reparationsarbetet följer planen som säger att trafik åter kan passera över båda broarna lagom till semestrarna drar igång.

Grävskopa flyttar schaktmassor- Broreparation Bruksvägen Perstorp

Arbetet med att reparera bron över Ybbarpsån på Bruksvägen är i full gång. För att kunna utföra arbetet krävs att Ybbarpsån leds om vilket görs genom att pumpa förbi flödet. När arbetet på Bruksvägen är klart påbörjas reparation av bron över Ybbarpsån på Gustavsborgsvägen där det idag ligger en provisorisk bro sedan den ursprungliga rasade i januari. Arbetet med få båda broarna färdiga beräknas vara klart lagom till semestertid.

Det var bråda dagar där i januari då det först upptäcktes att bron på Gustavsborgsvägen över Ybbarpsån rasat. Trafiken fick ledas om via Bruksvägen men vid en inspektion av samma brotyp som den på Gustavsborgsvägen rekommenderades Perstorps kommun att stänga bron i förebyggande syfte då brister upptäcktes.

Återigen fick trafiken ledas om. Den här gången via väg 108 och Riseberga. Särskilda markeringar och väginformatörer på plats guidade trafikanter och transporter till Industriparken.

Ett intensivt arbete med att hitta lösningar tog vid. Via ett antal samtal och kontakter med bland andra myndigheter och Försvarsmakten kom en provisorisk bro till Perstorp från en av Trafikverkets depåer i södra Sverige.

Den provisoriska bron placerades på Gustavsborgsvägen och möjliggör trafik i riktning Färingtofta/invägningen Perstorps Industripark. Bron är enfilig och regleras med trafiksignaler. Hastigheten är begränsad till högst 30 km/tim.

Arbetet med att åtgärda bron på Bruksvägen pågår nu för fullt och går in i ett mer aktivt skede de närmaste dagarna.

- Vi har schaktat bort massor och arbete pågår med att få pumpar och rör på plats, berättar Jörgen Pettersson på Johanssons Grus.

- Pumparna och rören gör att vi kan leda om Ybbarpsåns flöde förbi området där en ny trumma ska läggas på plats, berättar Linus Åhlén, enhetschef vid tekniska kontoret i Perstorps kommun.

Ybbarpsån fungerar som processvatten för Perstorps Industripark varför flödet måste fortsätta vara regelbundet. Med hjälp av två dämmen och förbipumpning klaras det fortsatta åflödet samtidigt som arbetsplatsen där den nya vägtrumman (2,60 meter hög och 3,76 meter bred) ska läggas på plats torrläggs.

Reparation av bro Bruksvägen

- Det ligger en stor samarbets- och planeringsinsats bakom det pågående arbetet. Eon har bland annat en stor kraftkabel som måste flyttas och vissa av industrierna inom industriparken måste stänga ner tillfälligt när vi testar pumparna så det är mycket som ska klaffa, säger Linus Åhlén.

Om inget oförutsett inträffar är planen att Ybbarpsån börjar pumpas förbi arbetsplatsen under fredagen. Under vecka 12 påbörjas sedan själva arbetet med att få trumman som Ybbarpsån framöver ska rinna igenom på plats.

- Så fort trumman ligger där den ska börjar vi återfylla med massor runt om och därefter fortsätter arbetet med att återställa underlaget så att Bruksvägen återigen kan bli körbar, säger Jörgen Pettersson.

Arbetet beräknas ta någon vecka till. Under tiden får trafiken fortsätta passera över den provisoriska bron på Gustavsborgsvägen.

När den kan demonteras är oklart att då det även beror på när personalen från Trafikverkets Beredskapsresurs har tid och möjlighet att återvända till Perstorp.

- Bron på Gustavsborgsvägen får ligga kvar så länge det behövs. Men så fort den är borta börjar reparationen av den rasade bron. Det arbetet följer samma procedur som det på Bruksvägen men är enklare så min bedömning är att via ska ha trafik på båda broarna innan semestrarna, säger Linus Åhlén.

Senast uppdaterad: