Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Sista fullmäktige före sommaren

Sista onsdagen i månaden är lika med sammanträde i kommunfullmäktige.
Mötet den 27 maj är dessutom det sista före sommaruppehållet.
På agendan bland annat begäran om kommunal borgen för konvertering av Brukshotell till filial för Munka folkhögskola.

Inför Kommunfullmäktige 27 maj

På grund av den rådande Coronapandemin är sammanträdena i kommunfullmäktige något ändrade. Information från nämnder och styrelser samt allmänhetens frågestund utgår. Dessutom är antalet ledamöter som närvarar justerat från 35 till 21 efter en överenskommelse med partiernas gruppledare.

Enbart beslutsärenden står på agendan till sammanträdet i lokalen Karpen (läs kallelelse och handlingar här)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.den 27 maj:

 • Begäran om kommunal borgen för konvertering av Brukshotell till Munka Folkhögskola filial.
 • Hemställan om ansvarsfrihet 2019 AV Media Skåne.
 • Hemställan om ansvarsfrihet 2019, Söderåsens miljöförbund.
 • Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten 2019.
 • NSVA Årsredovisning 2019

Ärendet om kommunal borgen gäller Perstorps Näringslivs AB som i början av året tecknade ett tioårigt hyresavtal med Munka Folkhögskola vilket innebär att tidigare kostnader för att driva Hotellet utan arrendator försvinner men för att få fastigheten fungerande som skola krävs investeringar. Projektbudget är satt till sex miljoner kronor (inkluderar bland annat ventilation, hiss, el, utrymningsvägar, nytt kök för studenter, målning, håltagningar, golv och arkitektkostnader) men Näringsbolaget anser att trots sin relativt starka kassa så klaras inte hela den budgeterade investeringen fullt ut varför bolaget beslutat söka borgen för ett lån som finansierar hälften av investeringen, motsvarande tre miljoner kronor. Lånet upptas som egen skuld.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att tillstyrka genomförande och för projektet besluta om kommunal borgen för lånet på tre miljoner kronor.

För övriga ärenden föreslår kommunsytrelsen att kommunfullmäktige godkänner årsredovisningarna för AV Media, Söderåsens Miljöförbund och Kommunalförbundet Medelpunkten plus att direktionen inom respektive verksamhet beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ärendet om NSVA:s årsredovisning för 2019 ses som information då Perstorp blev delägare 1 januari 2020.

Kallelse och handlingar 27 maj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vi vädjar till allmänhet att istället för att närvara fysiskt följa sammanträdet via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där sammanträdet sänds direkt från klockan 18:00.

Nästa gång kommunfullmäktige sammanträder är den 26 augusti.

Följande mandatfördelning gäller för partierna i fullmäktige:

 • Perstorps Framtid: 10 mandat/6 röstberättigade.
 • Socialdemokraterna: 9 mandat/5 röstberättigade.
 • Sverigedemokraternas 7 mandat/4 röstberättigade.
 • Moderaterna: 4 mandat/2 röstberättigade.
 • Centerpartiet: 3 mandat/2 röstberättigade.
 • Kristdemokraterna: 1 mandat/1 röstberättigad.
 • Miljöpartiet: 1 mandat/1 röstberättigad.

Senast uppdaterad: