Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ytterligare verksamhet öppnas efter myndigheternas nya restriktioner

Perstorps kommun följer utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och agerar efter myndigheternas rekommendationer. Högstadiet årskurs 7-9 på Centralskolan har sedan måndag den 25 januari växelvis undervisning.
Dessutom är Ugglebadet/Hälsoteket, idrottshallar, fritidsgård öppna för barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Kommunala verksamheter anpassas och stängs efter myndigheternas skärpta råd .

Efter regeringens besked öppnar aktiviteter upp för barn och unga födda 2002 eller senare. Det innebär till exempel att kommunala anläggningar är öppna för föreningsledd ungdomsverksamhet och att fritidsgården håller öppet och att simkunniga barn och unga välkomnas till Ugglebadet. Fortfarande är verksamheter stängda för övriga åldrar.

Torsdagen den 18 februari presenterade regeringen en förlängning av de gällande restriktionerna.

Restriktionerna kompletterar de skärpta nationella råden som gäller från den 14 december. (Läs dem i sin helhet längre ner på sidan. Finns även länk till information på andra språk)


Restriktionerna som förlängs är:

Se presskonferens här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Uppdraget till statliga myndigheter om att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån förlängs till den 31 maj 2021. Endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig för att kunna bedriva verksamheten ska befinna sig i myndighetens lokaler.

 • Förbud om att servera alkohol på serveringsställen efter klockan 20.00 förlängs fram till den 14 februari. Regeringen skickar ut ett förslag på remiss med förslaget att förbudet ska gälla till den 28 februari. Förbudet om alkoholservering efter klockan 22.00 föreslås därefter att förlängas.
 • Regeringen riktar en fortsatt uppmaning till regioner och kommuner att fortsätta att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig stängd till och med den 21 februari 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna regionala och lokala behoven och förutsättningarna.

 • Regeringen anser dock att det är fortsatt viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga, såväl utomhus som inomhus, fortsätter att hållas öppna. Detta gäller nu även aktiviteter för gymnasieungdomar födda 2002 och senare.

 • Regeringen förbereder förslag på mer träffsäkra och ändamålsenliga regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Restriktioner och deltagarbegränsningar bör kunna variera beroende på om sammankomsten och tillställningen anordnas inomhus eller utomhus, samt hur stor lokalen eller området är. Regeringen ser också över möjligheten för mindre motionslopp utomhus.

 • Regeringen har påbörjat ett arbete med att se över behovet av att ta fram förslag på smittskyddsåtgärder inom den del av kollektivtrafiken som benämns som fjärrtrafik, till exempel tåg och långfärdsbussar. Vid ett eventuellt försämrat smittläge förbereds för att helt kunna stänga ner verksamheter om så anses nödvändigt. Regeringen har redan förberett för att vid behov kunna stänga gallerior och varuhus. Nu förbereds även för nedstängning av bland annat butiker, gym och restauranger.

 • Utöver detta förbereder regeringen fler åtgärder med stöd av pandemilagen. I detta arbete läggs stor vikt vid Folkhälsomyndighetens bedömningar. Förslagen kommer att remitteras under februari.


Tillfällig pandemilag reglerar verksamheter

Riksdagen sa på fredagen den 8 januari ja till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag. Lagen ger regeringen rätt att besluta om tvingande åtgärder för att hindra smittspridning och stoppa trängsel.

Till exempel är det nu möjligt att med hjälp av lagen reglera verksamheter som att stänga köpcentrum och gym.

Den tillfälliga covid-19-lagen ska gäller från och med den 10 januari till och med den sista september 2021.Det här gäller i Perstorp:

Notera att verksamhet som inte omnämns i texten fortsätter som vanligt.


För att ytterligare följa rekommendationerna och bidra till en minskad smittspridning har Perstorps kommun gjort anpassningar av verksamheten under den tid som bestäms av myndigheterna.

 • Högstadiet årskurs 7-9 på Centralskolan som haft distansundervisning sedan måndag 11 januari övergick till växelvis undervisning från och med måndag 25 januari. Det innebär att eleverna blandar mellan distansundervisning och undervisning på skolan. Eleverna i årskurs 9 var först att återvända till skolan vilket de gjorde onsdag 27 januari.
  Från och med vecka 9 och fram till påsklovet har det beslutas att årskurs 9 har sin undervisning på plats i skolan medan årskurs 7 och 8 växlar.

Lunchpaket erbjuds att hämta på skolrestaurangen efter beställning som kan göras via en särskild e-tjäst som öppnats för ändamålet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information till elever och vårdnadshavare finns på skolportalen Infomentor Länk till annan webbplats.


 • Ugglebadet, idrottshallar och fritidsgård är stängda för verksamhet och besökare/utövare. Undantag görs dock för barn och unga födda 2002 och senare efter besked av Regeringen torsdagen den 4 februari januari.
  Idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2002 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna hålla öppet. De undantas från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommuner stängda. Notera att fortfarande gäller Folkhälsomyndighetens grundläggande råd och rekommendationer.
 • Kommunanställda som arbetar inom verksamhet där det är möjligt arbetar hemifrån plus att fysiska möten ställts in till förmån för digitala.
 • Tills vidare gäller även avrådan från att besöka kommunens äldreboenden. Avrådan ligger i linje med myndigheternas rekommendationer. Alla måste vi nu ta ett personligt ansvar att hålla avstånd

För- och grundskola:

Kundtjänst (Besöksadress som gäller under tiden kommunhuset renoveras är Hantverkaregatan 9D):

 • Ändrade öppettider: Måndag-fredag: 10.00-12.00, 13.00- 15.00,  Observera att telefonen även den är lunchstängd mellan klockan 12-13. I övrigt besvaras telefon och mejl som vanligt.

 • Service: Personal assisterar inte kunder vid dator/kopiator utan hänvisas till egen hantering.

Biblioteket:

Fritidsgården (gäller från måndag 8 februari):

 • Öppet för mellan-, högstadie- och gymnasieungdomar (Obs! Åldersgräns 18 år).
 • Öppet för mellanstadieungdomar mellan klockan 14-18.
 • Öppet för högstadie- och gymnasieungdomar mellan klockan 18-stängning.
 • Gäller från måndag 8 februari.
 • Mobila Teamet fortsätter sin verksamhet utomhus.

Ugglebadet/Hälsotek (gäller från måndag 8 februari):

 • Badet öppet för simkunniga mellan-, högstadie- och gymnasieungdomar (födda 2002 och senare).
 • Stängt för övriga åldrar
 • Hälsoteket stängt för alla åldrar

Kommunala idrottsanläggningar (gäler från måndag 8 februari):

 • Öppna för föreningsledd ungdomsverksamhet (födda 2002 och senare). Föreningen ansvarar för att de allmänna råden för minskad smittspridning efterföljs. Respektive förbunds regler gäller.
 • Stängt för övriga åldrar

Socialförvaltningen

 • Dagverksamheten vid Rydbogården är inställd.

Familjens Hus

 • Öppna förskolans aktiviteter både inomhus och utomhus är inställda. Istället genomgörs digitala tematräffar (kallas "Snackis).

Arbetsmarknadsenheten

 • AME håller all fysisk verksamhet stängd tills annat förmedlas. Verksamheten fortgår digitalt och telefon/mail besvaras som vanligt.

Artur Lundkvist utbildningscentrum/vuxenutbildning

 • SFI-undervisning bedrivs på distans

Anhörigstöd

 • Träffpunkten på Hantverkaregatan är stängd för fysiska besök.
  Anörigstöd erbjuds tills vidare av anhörigkonsulenten via telefon (0435-392 39 Länk till annan webbplats.) eller SMS: (0734-291210) vardagar mellan klockan 07:30-12:00 och 13:00-15:30.


Mer information:


Skärpta nationella råden

 

 

Senast uppdaterad: