Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ansträngd elsituation gör att vi måste hjälpas åt - Perstorps kommun vidtar ytterligare åtgärder

Energisituationen i Sverige är mycket ansträngd och de kommande dagarna finns en risk att elen inte räcker till under vissa timmar. Därför behöver vi alla hjälpas åt att förbättra situationen genom att minska vår elförbrukning och tänka efter vad elen verkligen används till.
På fredagen vädjade dessutom regeringen till svenska folket att spara på elen.

Bildcollage med överkryssad julbelsyning och logotypen från energimyndigheten att varje kilowatt räknas.

Energisitiuationen i Sverige är mycket ansträngd. Tillsammans behöver vi hjälpas åt att spara el. Perstorps kommun har vidtagit en rad åtgärder, till exempel släcks julbelysningen på platser där det är lämpligt.

Perstorps kommun har i arbetet med att sänka vår elförbrukning redan vidtagit en del åtgärder.

Och nu görs ännu mer för att bidra:
Till exempel släcks större delen av julbelysningen (där det är lämpligt) ner.
Viss övrig effektbelysning på fasader och i verksamheter släcks också plus att det uppmanas till allmän varsamhet i verksamheterna.

Varje kilowatt räknas och tillsammans hjälps vi åt!

Anledningarna till den mycket ansträngda elsituationen är flera faktorer som sammanfaller:
Kärkraftsreaktorn Oskarshamn 3 har kopplats ur ur för reparation under de kommande nio dagarna dessutom går Ringhals 3 på halvfart och Ringhals 4 är sedan tidigare urkopplat för reparation. Till detta kan även konstateras att vattenkraftverken i norra Sverige håller på med sin viktiga isbildning, samtidigt som vindkraftverken i samma områden plågas av isbildning på vingarna.

Manuell förbrukningsfrånkoppling

Energimyndigheten och Svenska kraftnät har informerat om att det finns risk för en frånkoppling för elanvändare under vintern då det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige - så kallad effektbrist.
Enligt Svenska kraftnät kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. Frånkopplingen förväntas vara några timmar och som elanvändare upplevs det som ett vanligt strömavbrott.

Perstorps kommun har ingen påverkan på elnätet vilket innebär att vi inte själva kan bestämma om eller var elen ska stängas av.

Senast uppdaterad: