Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Återremiss av budgeten -
skattesats lämnas oförändrad

Kommunfullmäktige 28 november. Skattesatsen lämnas oförändrad 0,81 kronor/skattekrona

Kommunfullmäktige 28 november. Budget skulle beslutas var det tänkt. Men Socialdemokraterna yrkade på återremiss och fick stöd av SD. Votering krävdes och beslut fattades om minoritetsåterremiss.
Dock fattades beslut om att lämna skattesatsen oförändrad på 20,81 kronor/skattekrona.

Nej, någon budget för 2019 och flerårsplan för 2020-2021 är inte klubbad av fullmäktige än. Det blir istället på sammanträdet den 12 december som beslut fattas. Anledning är den minoritetsåterremiss av budgeten som föreslogs av Socialdemokraterna och som fick medhåll av SD. En tredjedel av antalet ledamöter krävdes (12 stycken) för att återremissen skulle gå igenom. Utfallet blev 15 mot 19.

Se sammanträdet via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motiveringen till återremissen av budget 2019 och flerårsplaner lyder enligt Ronny Nilsson, gruppledare för S:

  • Att väsentlig skillnad i investeringsnivå¨finns inom VA sidan som till fullo finansieras av VA kollektivets avgifter. Det är 4,25 miljoner 2018 och 15,5 miljoner 2019 i förslag till investeringsnivå och klargörande behövs över hur så stora skillnader kan finnas mellan olika år med nära nog samma intäkter.

  • Att de fackliga organisationernas synpunkter kring budget inte har kunnat beaktas vid beslut i KS i november 2018 då detta underlag inte funnits med i handlingarna. Dock fanns det med i handlingarna till KF och får anser vara av stor vikt i samband med att beslut ska fattas inför förslag till budgetbeslut från KS till KF.

Fullmäktige inleddes annars med att Malin Lundberg från Ernst & Young redogjorde för resultatet av den utredning EY har gjort på uppdrag av kommunledningen gällande paviljongerna (Attefallshusen) på torget..

Vidare gavs information om bland annat interkommunal samverkan av kommundirektör Ulf Bengtsson plus att även barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden berättade om sina verksamheter. Under ajournering genomfördes även val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2019.

Ekonomichef Anders Ottosson presenterade därefter kommunens ekonomiska situation och framtida parametrar att ta hänsyn till. Till exempel välfärdsmiljarder och regeringens övergångsbudget.
Senare beslutades om skattesatsen vilken lämnas oförändrad, 20,81 kronor/skattekrona.

Nästa sammanträde i kommunfullmäktige är onsdag den 12 december.

Senast uppdaterad:

Till toppen