Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Åtgärder med anledning av kriget Ukraina

Perstorps kommun följer utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Europa.
Information fås från nationella myndigheter i samverkan med Länsstyrelsen.
På den här sidan finns länkar till mer information så att du som privatperson kan hålla dig uppdaterad.

Bildcollage med Ukrainas flagga på torget samt skärmklipp från myndigheters webbplatser.

Perstorps kommun följer utvecklingen i Ukraina och säkerhetsläget i Europa och får information från nationella myndigheter i samverkan med Länsstyrelsen. Klicka på bilden för att komma direkt till krisinformation.se där samlad information finns.

Kriget i Ukraina påverkar oss alla och för att möta en förväntad ökad tillströmning av flyktingar har Perstorps kommun aktiverat en krisledningsgrupp som bland annat arbetat med att förbereda verksamheter och inventera lokaler som eventuellt kan komma i behov av användning.

Det är Migrationsverket som har huvudansvaret för asylärenden och kommunen kan hjälpa till om Migrationsverket eller annan myndighet begär det.

Perstorps kommun har anvisats 15 personer anvisade av Migrationsverket som togs emot emot den 1 augusti.

För att visa solidaritet med Ukraina och den situation landet befinner sig i har politiken i Perstorp beslutat att Ukrainas flagga ska vaja från den mellersta av de tre flaggstängerna på torget.

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Det innebär att den som är ukrainsk medborgare eller har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.
En ukrainsk medborgare som kan visa upp ett giltigt biometriskt pass (innebär att resehandlingarna är försedda med ett datachip som lagrar innehavarens personuppgifter, passfoto och fingeravtryck) vid gränsen till Sverige får stanna här utan visum i upp till 90 dagar.
Ukrainska medborgare är viseringsfria inom Schengenområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om personer från annat land är i behov av skydd när de är i Sverige eller vid gränsen till Sverige så ska de antingen anmäla att man vill söka asyl till gränspolisen eller ta kontakt med Migrationsverket.

Om personer från annat land är i behov av skydd när de är i Sverige eller vid gränsen till Sverige så ska de antingen anmäla att man vill söka asyl till gränspolisen eller ta kontakt med Migrationsverket.


Så kan du hjälpa till lokalt

Perstorps kommun har tagit hjälp av Svenska Kyrkan i Perstorp och Röda korset i Perstorp för en samordning kring ett humanitärt flyktingmottagande genom volontära insatser och psykosociala samtal.

Har ni som privatperson ett boende där ni kan ta emot flyktingar, meddela Svenska Kyrkan i Perstorp så kontaktas ni om/när det blir aktuellt.

Perstorps kommun har ett akutboende för Migrationsverket registrerade flyktingar.

Frågor avseende ideella volontärinsatser från privatpersoner hänvisas via e-post till kyrkoherden på Svenska Kyrkan i Perstorp: Pernilla.HakansdotterOlsson@svenskakyrkan.se

Kontaktpersoner:

Pernilla, Svenska Kyrkan, 0435-349 61, Pernilla.HakansdotterOlsson@svenskakyrkan.se

Mikael, Svenska Kyrkan, 0727-355603, perstorp.pastorat@svenskakyrkan.se

Sven-Erik Sjöstrand, Röda Korset Perstorp, 0768-541985, sven-erik.sjostrand@telia.comFrågor och svar för dig som vill hjälpa personer på flykt från Ukraina

Vad gäller för privatpersoner som tar emot flyktingar från Ukraina i sina hem eller på annat sätt vill hjälpa till?Länsstyrelsen hari sammanställt vanliga frågor och svar som kan vara bra att känna till.

Exempel på frågor: Vad ska jag tänka på om jag vill hjälpa till med bostad för personer som är på flykt från Ukraina? Kan jag få ersättning av Migrationsverket eller kommunen om jag tar emot flyktingar från Ukraina i mitt hem? Kan ukrainska flyktingar läsa SFI eller ta del av andra insatser? Vem erbjuder dessa insatser i så fall och vem vänder jag mig till?


Vårdinformation på Ukrainska

På vården.se finns samlad informationen om vilken rätt man har i vården för den som är i Sverige utan tillstånd. Texten står på både ukrainska och svenska och riktar sig till både vårdgivare och patienterna.

Var källkritisk

Viktigt i den situation vi befinner oss i är att vara källkritisk och enbart ta del av bekräftad information från myndigheter.
Sprid inte vidare obekräftade rykten. Läs mer om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor du kan ställa när du vill dela information:

  • Vem är avsändaren?
  • Varför sprids informationen?
  • Vad sprider du själv för information?

krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns även tips på hur du bästa agerar på sociala medier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bekräftad information

Viktigt att tänka på är också att inte låta nyhetsbevakningen ta över helt. Lev livet som vanligt och ägna dig åt vardagliga saker du gillar och tillsammans med personer du tycker om. 

På webbplatsen www.krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns aktuell information från svenska myndigheter.
Där kan du hålla dig uppdaterad om läget just nu.

Också Myndigheten för samhällskydd och beredskap har information om Rysslands invasion av Ukriana. På webbplatsen finns information om vad du som privatperson kan tänka på plus att det även råd till myndigheter och företag samt information om vad MSB gör.


Se över din hemberedskap

Vidare kan alla som bor i Sverige bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Återigen: Sprid inte falska rykten!

Dessutom: Se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

En del av den egna krisberedskapen är att veta var det finns skyddsrum. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för skyddsrummen i Sverige. Via MSB:s skyddsrumskarta kan du se var ditt närmaste skyddsrum ligger och hur många platser det har. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast.

En naturlig reaktion vid allvarliga händelser och av rapportering kring det förändrade säkerhetsläget är att känna oro. Stöd till din hjälp finns att få via Krisinformation.se

Att prata med barn och unga

Alla påverkas vi av händelserna i Ukraina och såklart även barn och unga.
Viktigt är att prata och förklara vilket kan vara svårt men stöd finns.
Bris har tillsammans med Försvarsmakten tagit fram råd (som finns publicerade på deras respektive webbplats) för hur du som vårdnadshavare eller pedagog kan prata med barn om deras oro.

Värdefulla råd och tips finns även via Krisinformation.se som även hänvisar till Ericastifelstels vars övergripande mål är minska barns och ungas psykiska ohälsa:

Om ditt barn eller din ungdom är så oroligt att han eller hon inte kan sova, får sämre aptit, svårigheter i skolan eller på annat sätt verkar må dåligt så kan det vara dags att söka hjälp.

Informationen ovan planeras inom kort att översättas till flera språk.

Tips på länkar till hjälporganisationer

Senast uppdaterad: