Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Budgetramar höjs med 25 miljoner

Nu finns det en budget och flerårsplan beslutad. Kommunfullmäktige klubbade på onsdagskvällen de ekonomiska ramarna för de kommande åren.

Kmmunfullmäktige 27 november

Det krävdes totalt 20 debattinlägg innan kommunfullmäktiges ordförande Håkan Abrahamsson kunde slå klubban i bordet och utbrista:

- Nu har vi en budget!

Läs protokollet Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Debatten berörde bland annat förslagna satsningar. Socialdemokraterna yrkade på eget förslag men när kommunstyrelsens förslag ställdes mot S-förslaget vann KS-förslaget efter begärd votering med siffrorna 26-9.

Se och hör debatten via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fullmäktiges beslut innebär att ekonomiska ramarna för budgetåret 2020 höjs med totalt 25 040 000 kronor jämfört med budgetåret 2019.

- Det är en otroligt offensiv budget, menade kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF)

Respektive nämnd/styrelse får följande nettoramar (tkr):


2020

2021

2022

Kommunfullmäktige

1 430

1 460

1 490

Kommunstyrelsen

51 488

52 078

53 948

Räddningsnämnden

6 719

6 739

5 759

Byggnadsnämnden

5 449

5 479

5 759

Barn- och utbildningsnämnden

193 670

197 200

200 700

Socialnämnden

149 869

151 259

153 229

Kultur- och fritidsnämnden

28 249

28 649

29 049

Summa

436 874

442 864

450 934

Årets resultat

11 100

10 300

10 000

Resultat (%)

2,4

2,2

2,1

Noterbart är att:

  • Skattesatsen lämnas oförändrad på 20,81 kronor/skattekrona.
  • Kommunstyrelsens ram ökas med 700 000 kronor avseende arbetsmarknadsenheten för att bland annat kunna fortsätta arbeta med det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret och de kommunala ferieanställningarna.

  • Räddningsnämndens ram utökas med 1 480 000 kronor avseende förstärkning med styrkeledare och brandingenjör.

  • Barn- och utbildningsnämndens ram utökas med 3 040 000 kronor avseende behov av ny tvåavdelningsförskola.

  • Kommunstyrelsens ram utökas med 200 000 kronor avseende förstärkning av kökspersonal till en ny tvåavdelningsförskola.

  • Kultur- och fritidsnämndens ram utökas med 1 200 000 kronor avseende förstärkning av personal till fritidsgården.

  • Kommunstyrelsens ram utökas med 700 000 kronor avseende förstärkning av HR-avdelningen med en HR-specialist.

  • Socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ramar utökas med vardera 325 000 kronor avseende kostnader till förstärkning av Mobila Teamet.

  • Under 2020 reserveras 6 800 000 kronor för Segregationsmedel under finansförvaltningen och att fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen.

  • Avgifterna för vatten och avlopp höjs till 25,60 kronor/m³ vilket är en ökning med 3,20 kr/m³ fördelat på vatten 7,10 kr/m³ och avlopp 18,50 kr/m³.

Kommunfullmäktige beslutade också att bevilja Perstorps Bostäder kommunal borgen och utökad värdegaranti då bolaget köpt fastigheten Jägaren 1 (i korsningen Tjäderstigen-Fasanvägen).

- Det är en bra affär för Perstorps kommun och Perstorps Bostäder, sa Ronny Nilsson (S).

Perstorps Bostäder bedömer att fastigheten har en del akuta behov (beräknas kosta cirka tre miljoner kronor) som måste åtgärdas omgående. Styrelsen för Perstorps Bostäder ansöker därför om en kommunal borgen på högst 38 miljoner kronor och att värdegarantin höjs från 210,9 miljoner kronor till 234 miljoner kronor.

Henry Roos, vd för Perstorp Näringslivs AB, höll sedan en dragning av gjord förstudie avseende utveckling av fastigheten Poppeln 13 (Kommunhuset). Fastigheten står inför stort behov av både yttre och inre underhåll (ventilation, tak, fönster och fasad). Arbetsmiljön för de anställda är egentligen inte godkänd enligt gällande krav.

Perstorp Näringslivs AB som äger fastigheten har gjort en utredning som visar att åtgärderna som krävs för att få fastigheten i godkänt skick är så omfattande att evakuering av samtliga medarbetare i fastighetens kommunhusdel lär behövas helt eller delvis. Därför har tankarna och planerna på en mer komplett renovering av personalens fysiska arbetsplatser samtidigt som centrum- och kommunstärkande åtgärder också kan genomföras (exempelvis tydligare design, lättare tillgänglighet och synlighet samt säkerhet) vilket resulterat i en färdig förstudie som visar på två olika genomförandealternativ.

- Kalkylen säger att ombyggnaden kan komma att kosta antingen 116 eller 111 miljoner kronor, vilket är 14 000 kronor/kvadratmeter. Det kan jämföras med den föra utredningen som gjordes kring en eventuell flytt av kommunhuset till Brukshotellet där kvadratmeterpriset beräknades till 23 000 kronor/kvadratmeter.

- Det är något som måste göras om vi ska vara attraktiv som arbetsgivare. Förslaget andas framtidstro, sa Jenny Delén (M)

Fullmäktige beslutade om en kommunal borgen sju miljoner kronor för vidare arbete med att upprätta program- och systemhandlingar. Perstorps Näringslivs AB ska dessutom återkomma med ett fördjupat beslutsunderlag senast andra kvartalet 2020.

- Ett bra beslut som i förbättrar vår tillgänglighet och möjliggör vår tanke om en väg in vid kontakt med kommunen , sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Se och hör debatten via kommunens sida på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledamöterna antog även ny avfallsplan för 2019-2022. Avfallsplanen har tagit fram i samarbete mellan ägarekommunerna (Klippan, Perstorp och Örkelljunga), Söderåsens Miljöförbund och Nårab.

Läs protokollet Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: