Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19: Skärpta allmänna råd i Skåne

Region Skånes statistik har den senaste veckan visat på en oroväckande snabb smittspridning i Skåne. Ökningen gäller både antalet smittade och antalet inlagda patienter. Alla åldersgrupper är drabbade vilket är anledningen till att Folkhälsomyndigheten i samråd med smittskyddsläkaren i Skåne beslutat att från och med den 27 oktober skärpa de allmänna råden för att stoppa smittspridningen.

Coronavirus

Skärpta lokala restriktioner för Skåne från den 27 oktober med anledning av drastisk ökning av antalet coronafall.

Följande gäller:

  • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras.

  • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

  • Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga.

  • Alla bör undvika att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka.

  • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.

  • Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

Dessutom kvarstår begränsningen på max 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.


De skärpta råden gäller i Skåne fram till och med den 17 november, men kan förlängas. Länsstyrelsens beslut gäller till 30 november men kan förlängas, eller förkortas, beroende på utvecklingen av smittspridningen.


Hur råden eventuellt påverkar Perstorps kommuns verksamheter återkommer vi med information kring framöver. Kommunen följer utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Läs mer:

Senast uppdaterad: