Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 37: Nya konstaterade fall

Enligt den senaste statistiken för vecka 37 som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats har Perstorp 26 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är tre fler jämfört med veckan tidigare.

Lägesbild över antalet covidsmittade i Perstorps kommun vecka 37 enligt statistik från Smittskydd Skåne

Antalet konstaterade fall med Covid-19 i Perstorp är enligt den senaste statistiken från Smittskydd Skåne 26. Det är tre fler än föregående vecka. Klicka på bilden för att komma till Lägesbild gällande smittade och provtagningar i Skåne.

Coronaviruset och dess smittspridning ökar i Europa och i flera andra länder runt om i världen. Men hittills i Sverige syns ännu inga tecken på en ökad smittspridning enligt de rapporter som kommer från myndighetshåll.

Arbetet i Perstorps kommun följer myndigheternas rekommendationer. Länk till annan webbplats. En stab träffas regelbundet varje vecka och följer utvecklingen såväl i Perstorps kommun som i landet. Inga kommunala verksamheter är påverkade utan verksamheterna bedrivs i vanlig ordning.

 

Viktigt är att alla fortsätter att ta sitt egenansvar och följa Folkhälsomyndighetens råd och utnyttja möjlighet till självtest.

- Med tanke på beslutet att besöksförbudet hävs den första oktober jobbar kommunen på lösningar som förhåller sig till Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens linjer, säger Maria Andersson, MAS i Perstorps kommun och tillägger:

- Vi har Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 som grund. I den finns bestämmelser om att alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 med utgångspunkt från rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

Antalet grupper som har kunnat provtas för covid-19 har ökat successivt sedan starten i mars och efter sedan 3 juli kan alla invånare i Skåne med symtom på covid-19 beställa egenprovtagning via 1177.se. Länk till annan webbplats.

Även barn kan testas. På 1177.se finns även all information om hur självtest beställs.

Tänk på att redan nu kan du som har barn i åldern 13- 18 förbereda dig/er genom att skaffa e-legitimation (Läs på Region Skånes sida hur det går till) Länk till annan webbplats. så att ni har detta när ni behöver beställa ett test.

Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 26 konstaterade personer med covid 19:

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats har Perstorp 26 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats har Perstorp 26 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

 

Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats. (Data uppdateras torsdagar kl 14.00 med föregående veckas data.) Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

Perstorps tal vecka 37 är 26 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)

 

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till sidan för Perstorp

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till sidan för Perstorp

Senast uppdaterad: