Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Covid-19 vecka 38: Ytterligare fall konstaterade

Enligt den senaste statistiken för vecka 38 som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats har Perstorp 30 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är fyra fler jämfört med veckan tidigare.

Antalet konstaterade fall med Covid-19 i Perstorp är enligt den senaste statistiken från Smittskydd Skåne 30. Det är fyra fler än föregående vecka.

Antalet konstaterade fall med Covid-19 i Perstorp är enligt den senaste statistiken från Smittskydd Skåne 30. Det är fyra fler än föregående vecka. Klicka på bilden för att komma till Lägesbild gällande smittade och provtagningar i Skåne.

Coronaviruset och dess smittspridning ökar i Europa och i flera andra länder runt om i världen. I Sverige märks dock inga störtre tecken på en ökad smittspridning enligt de rapporter som kommer från myndighetshåll. Lokalt för Skåne meddelar Region Skåne ett stabilt läge och att smittan finns kvar i länet:

"Under de senaste tre veckorna har Region Skåne kraftigt utökat möjligheterna för invånare att göra självtest och väntetiden har kortats väsentligt. Totalt har all slags provtagning för covid-19 i Skåne fördubblats på fyra veckor. Trots det syns ingen större ökning av andelen positiva fall utan de ligger stabilt kvar på 1-2 procent.

Smittan finns kvar i hela länet och varje dag registreras i genomsnitt ett 40-tal positiva fall. Det är fortfarande åldersgruppen 19-49 år som dominerar de positiva fallen i statistiken. I dagsläget vårdas 14 patienter på sjukhus varav 3 på intensivvårdsavdelning. Bland äldre ligger antalet positiva fall kvar på en låg nivå, detsamma gäller antalet smittade på särskilda boenden i kommunerna", skriver Regionen i ett pressmeddelande

Arbetet i Perstorps kommun följer myndigheternas rekommendationer. Länk till annan webbplats. En stab träffas regelbundet varje vecka och följer utvecklingen såväl i Perstorps kommun som i landet. Inga kommunala verksamheter är påverkade utan verksamheterna bedrivs i vanlig ordning.

Viktigt är att alla fortsätter att ta sitt egenansvar och följa Folkhälsomyndighetens råd och utnyttja möjlighet till självtest.

Vad gäller beslutet att häva besöksförbudet på äldreboenden den första oktober så jobbar kommunen på lösningar som förhåller sig till Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens linjer.

- Vi inväntar riktlinjer ska komma från Socialstyrelsen den 28 september som ska verkställas den 1 oktober, säger Maria Andersson, MAS i Perstorps kommun och tillägger:

- Men parallellt har vi arbetet fram förslag på hur vi på ett säkert sätt ska kunna tillgodose behoven av besök så innan vi släpper hur vi tänker vill vi se och höra myndigheternas rekommendationer. Vi har Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 som grund i vår planering.

Antalet grupper som har kunnat provtas för covid-19 har ökat successivt sedan starten i mars och efter sedan 3 juli kan alla invånare i Skåne med symtom på covid-19 beställa egenprovtagning via 1177.se. Länk till annan webbplats.

Även barn kan testas. På 1177.se finns även all information om hur självtest beställs.

Tänk på att redan nu kan du som har barn i åldern 13- 18 förbereda dig/er genom att skaffa e-legitimation (Läs på Region Skånes sida hur det går till) Länk till annan webbplats. så att ni har detta när ni behöver beställa ett test.

Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 30 konstaterade personer med covid 19:

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats har Perstorp 30 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats har Perstorp 30 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.


Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats. (Data uppdateras torsdagar kl 14.00 med föregående veckas data.) Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

Perstorps tal vecka 38 är 40 vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)


Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data.

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till sidan för Perstorp


Värdefulla råd att fortsätta följa:

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: