Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 

Covid-19 vecka 39: Inga nya fall konstaterade

Enligt den senaste statistiken för vecka 39 som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats har Perstorp 30 konstaterade personer som är folkbokförda i kommunen och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.
Det är noll fler jämfört med veckan tidigare.

Statistik Regin Skåne över lägesbild i kommunerna vad gäller covid-19

Antalet konstaterade fall med Covid-19 i Perstorp är enligt den senaste statistiken från Smittskydd Skåne 30. Det är noll fler än föregående vecka. Klicka på bilden för att komma till Lägesbild gällande smittade och provtagningar i Skåne.

Coronaviruset och dess smittspridning ökar i Europa och i flera andra länder runt om i världen. På nationell nivå ökar antalet fall i samtliga åldersgrupper utom bland barn under 10 år och personer 80 år och äldre. Antalet fall har ökat i de flesta regionerna.
Lokalt för Skåne meddelar Region Skåne att antalet patienter med covid-19 på de skånska sjukhusen har hållit sig på en förhållandevis låg nivå ända sedan i juli.


– Det faktum att vi fortfarande har relativt få patienter med covid-19 på sjukhus visar att det i första hand är människor i de yngre åldrarna som smittas och att vi fortfarande lyckats relativt väl med att hålla smittan borta från äldre och sköra, säger smittskyddsläkare Eva Melander.

De senaste veckorna har snittåldern bland de som smittats varit kring 41 år. Antalet smittade över 70 år ligger på omkring 20 per vecka

I Perstorps kommun fortsätter vi att följa läget såväl i kommunen som i landet och agerar efter detta om behov uppstår. Arbetet följer myndigheternas rekommendationer. Länk till annan webbplats. En stab träffas regelbundet varje vecka och följer utvecklingen såväl i Perstorps kommun som i landet. Inga kommunala verksamheter är påverkade utan verksamheterna bedrivs i vanlig ordning.


Viktigt är att alla fortsätter att ta sitt egenansvar och följa Folkhälsomyndighetens råd och utnyttja möjlighet till självtest.


Vad gäller beslutet att häva besöksförbudet på äldreboenden från och första oktober har kommunen tagit fram lokala besöksrutiner för att förhindra eventuell smittspridning:

 • Kontakta respektive avdelning för att bestämma tid för besök.

 • Personalen på avdelningen möter upp besökare vid entrédörren.

 • Innan man går in på avdelningen så spritar man händerna.

 • Besök får ske i brukarens lägenhet, inte i gemensamma utrymmen inne på avdelningarna. Tänk på att hålla avstånd!

 • Vi rekommenderar att besökaren/besökarna använder munskydd.

 • Vi ser helst att det inte kommer mer än max två besökare per tillfälle.


Precis som tidigare vill vi inte att man kommer och hälsar på om man känner sig förkyld, har feber eller känner sig sjuk, även vid mycket lindriga besvär. Dessutom fortsätter vi uppmana till god handhygien och att man hostar eller nyser i armvecket.

Läs mer om rutinerna och ta del av telefonnummer till respektive avdelning här Öppnas i nytt fönster.- Den 1 oktober upphörde besöksförbudet på våra särskilda boenden och vi kan konstatera att det har skett ett tiotal besök sedan dess och en del är redan planerade till helgen enligt områdescheferna på Österbo och Ybbåsen, säger Maria Andersson, MAS i Perstorps kommun och tillägger:

- Besökarna har respekterat våra rutiner och en del föredrar fortfarande att träffas utomhus.


Antalet grupper som har kunnat provtas för covid-19 har ökat successivt sedan starten i mars och efter sedan 3 juli kan alla invånare i Skåne med symtom på covid-19 beställa egenprovtagning via 1177.se. Länk till annan webbplats.

Även barn kan testas. På 1177.se finns även all information om hur självtest beställs.

Tänk på att redan nu kan du som har barn i åldern 13- 18 förbereda dig/er genom att skaffa e-legitimation (Läs på Region Skånes sida hur det går till) Länk till annan webbplats. så att ni har detta när ni behöver beställa ett test.

Enligt den senaste statistiken över konstaterade personer med Covid-19 per kommun som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats. har Perstorp 30 konstaterade personer med covid 19.


Det är noll fler jämfört med föregående vecka:


Lägesbild över antalet smittade personer med covid-19 per kommun i Skåne

Enligt den senaste statistiken som publiceras på Smittskydd Skånes webbplats har Perstorp 30 konstaterade personer som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning. Klicka på bilden för att komma till Region Skånes webbplats med statistik över aktuell lägesbild med siffror över provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.

Kommunsiffrorna som redovisas via www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-skane/inledning/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. speglar inte hur många som är sjuka av covid-19 just nu, utan det totala antalet personer som är folkbokförda i respektive kommun och som någon gång sedan den 2 mars har konstaterats med covid-19 genom virusprovtagning.

Via Folkhälsomyndigheten går det även att följa antal fall av covid-19 i Sverige på kommunnivå. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Data uppdateras torsdagar kl 14.00 med föregående veckas data.) Kartan visar hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste veckan i förhållande till antalet invånare som finns i kommunen. På så sätt blir siffrorna jämförbara mellan kommunerna. Folkhälsomyndigheten gör en omräkning till antal nya fall senaste veckan per 100 000 invånare.

Perstorps tal vecka 39 är 0 (noll) vilket kan jämföras med vecka 35 då motsvarande siffra var 146. (Viktigt att komma i håg är att det inte är lika med antalet personer som testats positiva utan ett jämförelsetal.)


Statistisk covid-19 kommunvis från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten uppdaterar varje torsdag klockan 14 covid-19 statistik för Sverige på kommunnivå. Data uppdateras med föregående veckas data. Klicka på bilden för att komma till sidan för Perstorp

Värdefulla råd att fortsätta följa:

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten. Använd handsprit om tillgång till tvål och vatten inte finns.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se Länk till annan webbplats.. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.
 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest Länk till annan webbplats. för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Senast uppdaterad: